Mafia nikam neodišla a teraz prichádza posila v podobe Ficovej vlády #Fico#Greško#mafia#rozsudok#trestné oznámenie#Žilinka

#Fico #Greško #mafia #rozsudok #trestné oznámenie #Žilinka

Dnes (11.10.2023) som si bol prebrať poštu a som opäť v šoku. Generálny prokurátor Žilinka sa tvári ako muž zákona, vzorný otec, cyklista a insitný filozof. V skutočnosti je to neurotický poskok mocných a rôznych extrémistov, pod ktorého vedením prokuratúra funguje ako nedotknuteľná organizovaná skupina, pre ktorú neplatí ústava, zákony ani morálka.

Pod vedením a dozorom generálnej prokuratúry sa páchajú neuveriteľné špinavosti a ich páchatelia sú nedotknuteľní. Žilinka a jeho prokuratúra ako na bežiacom páse zbavujú obvinení politicky vplyvných gaunerov a príslušníkov justičnej mafie a súčasne terorizujú nevinných. Akú cenu má pre týchto ľudí život nevinného človeka? Jednej papalášskej poľovačky?

Toto všetko sa dialo aj v dobe, keď Matovič šaškoval vo vláde a hral sa na bojovníka s mafiou. Len jej nechtiac dláždil cestu. Čo sa bude diať po tom, ako sa skutoční gauneri ujmú moci? Fico rád nazýval prokurátorov ÚŠP gestapom. Desím sa toho skutočného smeráckeho gestapa, až sa dostane k moci.

Odpoveď vyšetrovateľky na žiadosť o nahliadnutie do spisu

O čo ide?

⚠️ O život nevinného človeka. V mafiánskom štáte pod dozorom Žilinkovej prokuratúry nepodstatná maličkosť. Ak nie ste „náš človek“, zašliapnu Vás ako švába a GP Vám pošle lifestylový tupý odkaz z bicykla za potlesku davu jeho fašistických a smeráckych podporovateľov.

☝️Organizovaná skupina páchateľov z radov polície a prokuratúry za vlády Smeru sa v novembri 2015 rozhodla diskretitovať čestného prozápadného generála, ktorý zavadzal mafii. Pripravili si pôdu, zničili dôkazy a zinscenovali policajnú provokáciu – zadržanie síce nevinného, ale politicky a mocensky dopredu určeného odsúdeného – syna generála. Pomáhal im pri tom manžel policajnej vyšetrovateľky a prekryli to vymyslenou rozprávkou v podaní hovorkyne Kurucovej.

☝️Lenže aj napriek cirkusu, ktorí zorganizovali podriadení policajného Gašpara a prokurátorského Čižnára za pomoci bulváru, nemali dosť dôkazov. Syn generála sa na páchateľa vôbec nepodobal, naopak, bol úplne vylúčený ako podozrivý, mal potvrdené alibi, pri domovej prehliadke sa nič nenašlo, znalci nič nezistili, svedectvá krivo-vypovedajúcich svedkýň nesedeli.

☝️Lenže mocenský príkaz znel jasne – zlikvidovať Macka za každú cenu. Tak začali páchať neuveriteľné špinavosti, zastrašovať, likvidovať dôkazy a záznamy z hlavných pojednávaní. Došlo aj na vyhrážky bombou a spravodajské hry. Táto organizovaná skupina napáchala za vlády Smeru vyše 20 zdokumentovaných špinavostí a zločinov.

Podal som trestné oznámenie. Zbytočne, prokuratúra bráni vyšetrovaniu.

▶️ Vybral som si ten najpreukázateľnejší a najjednoduchší prípad. Aj lajk by za 10 minút pochopil o čo ide, ale prokurátorská mafia sa hrá na slepú babu a drzo sa mi smeje do tváre. NEZÁKONNE! Znalec prekúmal počítač a tablet Martina Macka a nenašiel tam nič, čo by ho aspoň okrajovo spájalo s útokmi, z ktorých bol krivo obvinený. No gauner v talári, JUDr. Greško napísal do obžaloby presný opak – čistá špinavosť prokuratúry , keď jej šéfoval Ficov spolužiak, ktorý sa dostal na funkciu len porušením ústavy v prípade Čentéša. Ale keď ste súčasťou mafie, môžete všetko!

⏯Podal som trestné oznámenie, už pred dva a pol rokmi 16.3.2021, sústredil a predložil všetky dôkazy. Skutok sa stal, je trestným činom, Martin Macko bol poškodený a páchateľom je JUDr. Greško z OP Bratislava IV. https://pavelmacko.sk/2021/03/19/je-nepripustne-aby-prokurator-ucelovo-klamal-v-obzalobe/
Do dnešného dňa, ani po dva a pol roku, som nedostal rozhodnutie o začatí stíhania alebo odmietnutí môjho podania. Zákon (Trestný poriadok) ukladá OČTK konať bezodkladne a takého rozhodnutie vydať maximálne do 30 dní od podania trestného oznámenia. Lenže v tomto štáte zákony platia len pre nás plebs, nie pre mafiu, ani tú prokurátorskú.

❎ Po viac ako dvoch rokoch sa 4.5.2023 vyšetrovateľka pokúsila vec zamiesť pod koberec. Vydala uznesenie, ktorým to chcela odstúpiť pánovi generálnemu prokurátorovi len na disciplinárne konanie. Bolo mi doručené 15.5., v zákonnej lehote (18.5.2023) som podal voči uzneseniu sťažnosť. https://pavelmacko.sk/wp-content/uploads/2023/10/20230517-Staznost-voci-uzneseniu-vysetrovatela-ANON1.pdf
Prípad dozoruje generálna prokuratúra. Moju sťažnosť mala vybaviť bez zbytočného odkladu. Ubehli 4 a pol mesiaca a zasa nič. Čakala GP na výsledky volieb? Začal som pátrať po veci – od GP zatiaľ žiadna odpoveď. Chcel som nazrieť do spisu, no vyšetrovateľka mi oznamuje (doručené dnes 11.10.), že spis stále drží generálna prokuratúra a ani ona nevie, ako rozhodla o mojej sťažnosti.

Vyšetrovateľka uverila, že podozrivý prokurátor je iba hlúpy (doplnené 12.10.)

Pýtate sa, v čom je vlastne podstata tohto sporu a prečo som dal sťažnosť voči uzneseniu vyšetrovateľky?

Nuž tá uverila predstave, že dospelý jedinec, právnik a prokurátor pri spisovaní tak dôležitého dokumentu, akým je obžaloba voči obvinenému, bol tak nepríčetný (alebo opitý), že omylom zapísal do obžaloby do neba volajúce klamstvo o výsledkoch skúmania znalca, teda presný opak toho, čo zistil znalec. Takže pani vyšetrovateľka sa domnieva, že špinavé klamstvo prokurátora priamo v obžalobe je len neúmyselné procesné pochybenie, teda že tým, že vedome a bez akýchkoľvek pochybností uviedol do obžaloby klamstvo, ktoré mohlo privodiť odsúdenie nevinného človeka je len také drobné prekročenie rýchlosti. Prepáčte, ale nepríčetnosť prokurátora alebo vyšetrovateľa (ak už nechcú priznať zločinný úmysel) má právo zničiť život nevinnému človeku a jeho rodine? Ani náhodou! Zločin a trest musia byť vyvážené.

Dokonca sa túto špinavosť snaží ospravedlniť nepravdivým tvrdením, že hoci prokurátor vedome klamal v obžalobe, jeho utkvelá predstava (alebo stimulovaná zločineckou skupinou) o vine obžalovaného sa aj tak potvrdila v iných dôkazoch a v procese. Hlúposť na n-tú! Očividné klamstvo prokurátora v obžalobe nijako nezaniká ani keby bol obžalovaný vinný. Lenže on bol nevinný, potvrdili to aj súdy a podozrivý prokurátor je namočený aj v ďaleko rozsiahlejších špinavostiach páchaných pravdepodobne organizovanou skupinou páchateľov.

Nech sa páči, na ozrejmenie úryvok zo sťažnosti voči uzneseniu vyšetrovateľky:

Vyšetrovateľka postupovala v rozpore s ustanovením §2 ods. 10, tým že dôsledne nezaistila a nerešpektovala všetky dôkazy potrebné pre komplexné posúdenie podania a v rozpore s ustanovením § 2 ods. 12 Trestného poriadku tým, že vo výroku uznesenia nezohľadnila všetky dôkazy, najmä, že neuvážila starostlivo všetky okolnosti prípadu jednotlivo i v ich súhrne nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgány činné v trestnom konaní alebo oznamovateľ. Vyšetrovateľka úplne ignorovala rozhodnutie Najvyššieho súdu SR  v Rozsudku zo dňa 04.07.2022 sp. zn. 1To/6/2021 a Rozsudku Krajského súdu Bratislava zo dňa 09.02.2023 sp. zn. 4To/94/2022 v trestnej veci Martina Macka. Svoje rozhodnutie vyšetrovateľka založila na zásadnom rozpore so skutočným stavom aj v hrubom rozpore s citovanými rozsudkami NS SR a KS Bratislava, pričom vyšetrovateľka tvrdí presný opak, ako znejú právoplatné rozhodnutia uvedených súdov.“

Na základe oznamovateľom predložených dôkazov a ďalších dôkazov vyšetrovateľka v napadnutom uznesení správne konštatuje, keď celkom jasne a v zhode s názorom oznamovateľa uvádza, že „Avšak je faktom, že JUDr. Matej Greško ako prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava IV, v obžalobe dátovanej dňa 13.05.2016 pod č.k. 1 Pv 651/151104-102, podanej na Okresnom súde Bratislava IV (konanie vedené pod sp. zn. 3T/54/2016) v rovnaký deň, na str. 7 uviedol nepravdivú skutočnosť, že vypracovaným znaleckým posudkom z odboru elektrotechnika (výpočtová technika) k počítaču a tabletu obvineného Martina Macka znalec zistil súvisiace počítačové údaje, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy súvisiace s prejednávaným skutkom. Zo znaleckých posudkov č. 001/2016 zo dňa 04.01.2016 k tabletu a č. 003/2016 k PC znalca Doc. Ing. Ivana Nepraša, CSc. vyplýva úplný opak, a to, že z výsledkov znaleckého skúmania tabletu a PC obžalovaného Martina Macka jednoznačne vyplýva, že znalec nenašiel absolútne žiadne počítačové údaje, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, ktoré by spĺňali požadované znaky podľa zadania pre vypracovanie znaleckých posudkov.

Záver vyšetrovateľky na podklade dôkazov je úplne jasný, a síce, že prokurátor JUDr. Greško zjavne klamal priamo v obžalobe, keď uviedol presný opak záveru znalca. Preto je nepochopiteľné, že tento svoj vlastný záver pani vyšetrovateľka v zapätí neguje vlastnou subjektívnou úvahou bez akejkoľvek opory v zákone, ktorá je naviac doslova nehoráznou lžou nezodpovedajúcou skutočnosti,  keď vyšetrovateľka doslova píše:“

„Faktom však tiež zostáva, že uvedená nepravdivá skutočnosť zaniká v kontexte ďalšieho odôvodnenia obžaloby, v ktorom JUDr. Matej Greško pomerne podrobne opisuje dôvody podania obžaloby, ako i zoznam dôkazov navrhovaných súdu na vykonanie na hlavnom pojednávaní. Uvedené podporuje fakt, že Okresný súd Bratislava IV na základe podanej obžaloby konal a rozhodol, pričom mnohé skutočnosti opísané v obžalobe JUDr. Mateja Greška, samozrejme s výnimkou  sporného tvrdenia o nájdení/nenájdení záznamov v PC a tablete obžalovaného, prevzal aj do Rozsudku zo dňa 16.11.2017 pod sp. zn. 3T/54/2016-872, ktorým uznal Martina Macka, nar. 27.03.1991 v Českom Krumlove za vinného vo všetkých bodoch obžaloby z pokračujúceho prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. e)Trestného zákona, ods. 2 písm. b) Trestného zákona s poukazom  na § 138 písm. j) Trestného zákona. Obžalovaný Martin Macko podal odvolanie, ktoré bolo Uznesením Krajského súdu Bratislava pod. sp. zn.1To/14/2018 zo dňa 27.06.2018 zamietnuté. Uvedený rozsudok tak nadobudol právoplatnosť dňa 27.06.2018.“

Toto však nie je pravda, ako upozorňujem ďalej v sťažnosti. Naopak, okresný súd Bratislava IV najprv obžalovaného Macka oslobodil v plnom rozsahu rozsudkom zo 16.2.2017 a svoje rozhodnutie zmeniť až na základe nátlaku a nezákonného rozhodnutia trestne stíhaného JUDr. Molnára, sudcu vybavovača KS Bratislava. Pritom, ako konštatuje Najvyšší súd SR, Okresný súd BA IV napísal odôvodnenie oslobodzujúceho rozsudku a dopísal, že na základe príkazu Krajského súdu (JUDR. MOlnára) Macka odsudzuje.

Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku pod sp. zn. 1To/6/2021 zo dňa 04.07.2022 vyhovel dovolaniu ministerky spravodlivosti a dovolaniu Martina Macka, skonštatoval viacnásobné porušenie zákona v neprospech Martina Macka a zrušil Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 1To/14/2018 zo dňa 27.06.2018. Kópiu rozsudku NS SR opakovane prikladám ako dôkaz v prílohe a žiadam ho náležite vyhodnotiť vyšetrovateľkou a založiť do spisu (už som ho poskytol ako prílohu k mojej sťažnosti č. To-Pro-1/2/2021-7 zo dňa 5.5.2023). V tejto súvislosti upozorňujem na to, že senát Najvyššieho súdu SR v právoplatnom rozsudku na 98-mich stranách konštatuje rozsiahle porušenia zákonov zo strany OČTK a predtým konajúcimi súdmi, pričom ich postup hodnotí ako nezákonný, účelový a silne v neprospech obžalovaného Martina Macka. Na rozdiel od nepravdivého a nepodloženého citovaného tvrdenia vyšetrovateľky, ktoré sa stalo podkladom jej nezákonného rozhodnutia v napadnutom uznesení, Najvyšší súd SR opakovane vyjadruje počudovanie nad účelovosťou konania prokurátora a vyjadruje sa, že nechápe na základe čoho bol Martin Macko vo viacerých skutkoch vôbec podozrivý a prečo bol obžalovaný, keďže na to neexistoval akýkoľvek zákonný, vecný ani logický podklad. Najvyšší súd opakovane napadol aj postup prokurátora a OČTK pri vyhodnocovaní posudkov, s ktorými dotyční nakladali opakovane nezákonne, v priamom  rozpore so závermi znalcov a výrazne v neprospech poškodeného (obžalovaného) Martina Macka. Rozhodnutie NS SR tak v plnom rozsahu vyvracia nepravdivé tvrdenie vyšetrovateľky, ktoré bolo použité ako právny základ pre výrok v napadnutom nezákonnom uznesení. Naopak, rozsah porušení zákonov a manipulácie s dôkazmi, ktorý konštatuje Najvyšší súd, nielenže posilňuje podozrenie, že JUDr. Matej Greško spáchal trestný čin, ktorý je predmetom môjho trestného oznámenia, ale zakladá dôvodné podozrenie, že v trestnej veci Martina Macka dochádzalo k rozsiahlej nezákonnej činnosti s vysokou pravdepodobnosťou  páchanej organizovanou skupinou páchateľov.“

Poznámka: Celú sťažnosť si záujemcovia môžu prečítať tu:
https://pavelmacko.sk/wp-content/uploads/2023/10/20230517-Staznost-voci-uzneseniu-vysetrovatela-ANON1.pdf

Kladiem si otázky:

1) Čo všetko si mafia v tomto štáte môže dovoliť?
2) Dokedy sa mi politicky angažovaný rusofil a neurotik v čele prokuratúry a jeho poskoci budú vysmievať do tváre a beztrestne pohŕdať ústavou a zákonmi?

Záver sťažnosti voči uzneseniu

O čo žiadam?

1) Žiadam o zrušenie napadnutého uznesenia vyšetrovateľky sp. zn. ČVS: ORP-474/1-VYS-B3-2021 zo dňa 04.05.2023 z dôvodu jeho nezákonnosti.

2) Rozširujem svoje trestné oznámenie a žiadam preveriť podozrenie, že podozrivý JUDr. Greško sa dopustil nezákonného konania uvedeného v mojom trestnom oznámení ako člen skupiny páchateľov.

3) Žiadam doplniť dôkazy o Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1To/6/2021 zo 04.07.2022 https://pavelmacko.sk/wp-content/uploads/2023/10/20220928-Rozsudok-NS-SR-k-Dovolaniu-z-04jul2022-vyznacene-ANONYM.pdf a Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 4To/94/2022 zo 09.02.2023.

4) Žiadam riadne vypočuť podozrivého JUDr. Mateja Greška vo veci podozrení zo spáchania uvedených trestných činov a súčasne žiadam o moju prítomnosť na úkone výsluchu JUDr. Mateja Greška.

5) Žiadam vypočuť ako svedka generálneho prokurátora SR, resp. osoby ktorá v jeho zastúpení rozhodla o zamietnutí žiadosti o zbavenie mlčanlivosti JUDr. Mateja Greška. Vypočutie svedka žiadam s cieľom úplne objasniť dôvody, pre ktoré generálna prokuratúra aj napriek právoplatnému rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR a Krajského súdu Bratislava aj naďalej bráni riadnemu vyšetreniu podozrení voči JUDr. Matejovi Greškovi a dôvodov, prečo generálna prokuratúra toleruje dokonca aj ďalšiu nezákonnú činnosť JUDr. Greška, kde Martin Macko je v postavení poškodeného. Žiadam o moju prítomnosť pri vypočutí svedka, generálneho prokurátora, ktorý odmietol zbaviť mlčanlivosti JUDr. Greška a tým zabránil jeho riadnemu vypočutiu.

Bojí sa GP vypovedať, alebo len čakajú na to, či nebudem mať nejakú nehodu alebo ma to neprejde?

Záver

Fico ryčí ako postrelená divá sviňa preto, že orgány činné v trestnom konaní si len robia svoju prácu a jeho vlastní mafiánski nominanti sa popriznávali k zločinom a svedčia aj proti svojim bývalým kamarátom, ako aj politickým sponzorom. Čo by asi robil Fico, keby jeho synáčikovi robili takéto špinavosti? Hore uvedený prípad je výsledok práce mafiánskeho štátu, ktorý tu nainštaloval Fico. Ak si Žilinkova prokuratúra dovoľuje už teraz takéto nehorázne špinavosti, čo sa bude diať až Fico prevezme moc?

Neuhnem ani Ficovi, ani neurotikovi na bicykli v čele prokuratúry. Len neviem, či sa dožijem dodržiavania zákonov orgánmi prokuratúry a elementárnej spravodlivosti. Ako hovorí klasik, my prostí občania máme isté len dve veci – povinnosť platiť dane a smrť.

NASPAŤ