Výzva generálnemu prokurátorovi na verejné ospravedlnenie #diskreditácia#fekálny fantóm#mafiánsky štát#Martin Macko#Operácia Generálov fantóm#prokurátor Greško#prokuratúra#spoločnosť#trestné oznámenie#výzva#Žilinka

Prokuratúra postupovala v kauze fekálny fantóm nezákonne a vymýšľala si neexistujúce dôkazy. Z dôvodu hrubého zneužitia právomocí dozorujúceho prokurátora pri spisovaní obžaloby M. Macka podávam trestné oznámenie. Súčasne vyzývam generálneho proklurátora Žilinku na verejné ospravedlnenie prokuratúry za úmyselné hrubé lži zverejnené prokuratúrou. Prípad je súčasťou diskreditačnej kampane, ktorú som nazval Operácia Generálov fantóm.

#diskreditácia #fekálny fantóm #mafiánsky štát #Martin Macko #Operácia Generálov fantóm #prokurátor Greško #prokuratúra #spoločnosť #trestné oznámenie #výzva #Žilinka

Martinovi Mackovi bola nezákonným konaním JUDr. Mateja Greška a postupom orgánov činných v trestnom konaním, a to konkrétne zámerným zverejnením nepravdivých informácií opakovane spôsobená vážna ujma na povesti a ľudskej dôstojnosti.

Na základe uvedeného a na základe splnomocnenia na zastupovanie vydaného Martinom Mackom žiadam o okamžité ospravedlnenie zo strany prokuratúry Martinovi Mackovi a jeho rodine, za úmyselné zverejnenie nepravdivých údajov. Súčasne žiadam o zverejnenie pravdivých informácií o výsledkoch znaleckého skúmania PC a tabletu Martina Macka. Teda žiadam prokuratúru o uverejnenie skutočnosti, že Martin Macko nie je sexuálny deviant, ktorý prechovával vo svojom počítači a tablete súbory so sexuálne deviantnou problematikou ani také súbory nevyhľadával, tak ako to nesprávne uviedol v obžalobe prokurátor.

Verejné ospravedlnenie prokuratúry žiadam zverejniť v televízii, rozhlase a formou tlačovej správy prokuratúry zaslanej printovým médiám v najkratšom možnom termíne.

Prokurátor nemal dôkazy na obžalobu, tak si ich vymyslel

Martina Macka zadržala polícia dňa 23. novembra 2015 na základe oznámenia manžela policajnej vyšetrovateľky p. Tichej. Dôvodom malo byť údajné podozrenie, že by mohol byť páchateľom fekálnych útokov na žen. Tie sa v tej dobe diali v rôznych častiach Bratislavy. Útoky na ženy pokračovali naďalej aj po zadržaní a uväznení M. Macka a celkovo sa v Bratislave stalo až 40 útokov fekáliami.

Do Mackovho zadržania sa stalo 27 útokov, prevažne v častiach Bratislava II a III. Vyšetrovatelia si účelovo vybrali všetkých 5 útokov v mestskej časti Bratislava IV, kde M. Macko býval a obvinili ho z nich. Neskôr bol za fekálne útoky zadržaný a odsúdený aj fitnes tréner Dušan S. Bol to už raz odsúdený recidivista za útok na osobu ženského pohlavia, ktorý mal na Dlhých dieloch svoje fitnes štúdio. Teda skutočný páchateľ Dušan S. sa pravideľne pohyboval v Bratislave IV v čase útokov, za ktoré bol účelovo obvinený M. Macko.

Policajti a prokurátor v prípade M. Macka postupovali od samého začiatku zaujato a dokonca aj nezákonne. Ich cieľom bolo za každú cenu obviniť M. Macka. Zároveň bol veľký záujem medializovať prípad a diskreditovať mňa, jeho otca ako funkcionára vo vysokej funkcii v rámci ozbrojených síl. OČTK sa usilovne snažili získať akékoľvek dôkazy, ktoré by potvrdzovali účasť M. Macka na útokoch. Toto sa OČTK ani dozorujúcemu prokurátorovi vôbec nedarilo. Okrem výpovedí svedkýň z nezákonnej rekognície totiž proti Mackovi neexistovali žiadne dôkazy. Naopak, svedecké výpovede a dôkazy, ktoré predložila obhajoba, jasne dokazovali, že niektoré skutky Macko nemohol spáchať ani len teroreticky.

Prokurátor nemal na podanie obžaloby dostatok dôkazov. Tak si ich získanie jednoducho na hulváta vymyslel priamo v obžalobe. Hoci súdny znalec nezistil v Mackovom tablete a PC žiadne súbory s násilnou sexuálnou problematikou a deviantou sexuálnou problematikou, prokurátor napísal do obžaloby presný opak. Chcel vytvoriť dojem, že Macko je sexuálny úchylák, ktorý uchováva takéto súbory a útočí na ženy. Obžalobu s takýmto klamstvom bez škupulí prečítal na verejnom hlavnom pojednávaní, plnom prítomných médií.

Obžaloba bola v dôkaznej núdzi a na Macka nemala nič

Dozorujúcim prokurátorom a žalobcom bol JUDr. Matej Greško z Okresnej prokuratúry Bratislava IV. Obžaloba trpela dôkaznou núdzou a nebola schopná predložiť hodnoverné dôkazy o vine Martina Macka okrem výsledkov nezákonných rekognícií.

V spomínanom tablete a osobnom počítači sa nenachádzali žiadne dôkazy poukazujúce na vinu Martina Macka. Vyšetrovatelia počas domovej prehliadky v bydlisku Macka nezaistili akékoľvek iné dôkazy, ktoré by ho spájali s útokmi na ženy.

Počas domovej prehliadky nebol nájdený ani jeden kus odevu alebo obuvi, či iné predmety, ktoré podľa výpovedí mal na sebe či so sebou skutočný útočník (napr. mobilný telefón špecifickej farby), ktorý ich mal napadnúť. Taká vec sa nenašla ani pre jeden zo šiestich útokov, ktoré vtedy boli kladené za vinu Mackovi.

Keďže vyšetrovatelia nenašli počas domovej prehliadky nič čo hľadali podľa súdneho príkazu, vyšetrovateľ Kovarčík v rozpore s príkazom zaistil úplne iné odevy. Tie dal na podrobné znalecké skúmanie. Ani takýmto nezákonným postupom neboli zistené žiadne biologické stopy, zhoda DNA alebo iné dôkazy, ktoré by spájali Macka s útokmi. Dokonca ani z odevu a obuvi, ktoré mal Macko na sebe v čase zdržania sa nezistili žiadne dôkazy proti nemu.

Väzneného Macka skúmali štyria prizvaní znalci z odboru psychológie, psychiatrie, sexuológie a toxikológie. Znalci nezistili u neho žiadnu sexuálnu úchylku ani sklony násilnému sexuálnemu konaniu. Nezistili žiadnu psychosomatickú závislosť na alkohole alebo omamných látkach, žiadnu duševnú alebo inú liečiteľnú poruchu správania. Koonštatovali, že jeho pobyt na slobode nepredstavuje pre spoločnosť riziko a nenavrhli mu žiadnu liečbu.

Prokurátor klamal, že Macko trpí sexuálnou úchylkou

To, že Macko nemal akúkoľvek sexuálnu úchylku bol vážny dôkazný problém pre obžalobu. Prítomnosť takejto úchylky, pri ktorej má jej nositeľ nutkavú potrebu vykonávať patologickú sexuálnu praktiku na verejnosti, je nutnou podmienkou pre spáchanie trestného činu podľa § 364 ods. 1 písm. e), ods. 2 písm. b Trestného zákona. Naviac Macko mal na čas viacerých útokov preukázateľné alibi. Obžaloba ho nevedela nijako vyvrátiť a viacerí svedkovia vypovedali v prípravnom konaní v prospech Martina Macka.

Je tade jasné, že obžaloba Macka stála na vode. Prokurátor sa chýbajúce dôkazy svojvoľne rozhodol nahradiť vlastným výmyslom. Zámerne uviedol v obžalobe  a následne prečítal na súde vlastné klamstvá o tom, že Macko je úchyl, ktorý mal fekálne porno v tablete a počítači.

Prokurátor chcel pred súdom a hlavne prítomnými médiami vykresliť Macka ako nebezpečného sexuálneho devianta. Dôkazom malo byť aj to, že Macko vo svojom tablete a počítači uchovával súbory s násilnou a deviantnou sexuálnou tematikou. V skutočnosti Martin Macko nič také vo svojom tablete a PC nemal a ani nenavštevoval internetové stránky s takým obsahom alebo tematikou.

Závery znalca v posudkoch č. 001/2016 a č. 003/2016 sú v tomto smere úplne jasné a vylučujú akúkoľvek inú interpretáciu na základe nejakého právneho názoru prokurátora. Znalec to jasne deklaruje dva krát v prípade tabletu a to na strane 9 a na strane 10 znaleckého posudku č. 001/2016.

V prípade PC tento záver vyslovil znalec celkom 15 krát, konkrétne na strane 8 (1x), strane 9 (3x), strane 10 (5x), strane 11 (5x) a na strane 13 (1x) posudku č. 003/2021. Akýkoľvek omyl prokurátora Greška je teda vylúčený. Greško konal cieľavedomo so zámerom očierniť Macka a dosiahnuť tlak verejnej mienky na jeho odsúdenie.

Prokurátor Greško chcel využiť skutočnosť, že prípad bol intenzívne medializovaný a pokrývaný všetkými hlavnými televíznymi stanicami, rozhlasovým a printovými médiami, internetovými spravodajskými  portálmi a dokonca aj konšpiračnými médiami. Veľká časť obyvateľov Slovenskej republiky bola klamne informovaná o prípade. Bola porušovaná prezumpcia neviny a Macko bol systematicky označovaný za fekálneho fantóma a úchyláka, ktorý mnohokrát útočil na ženy.

Polícia  a prokuratúra zamlčiavala pred verejnosťou a médiami to, že Macko skutky popiera a nepriznáva sa k ich spáchaniu. Verejnosť bola až do hlavného pojednávania systematicky udržiavaná v omyle, že obž. Martin Macko je nebezpečný fekálny fantóm, ktorá trpí úchylkou a k útokom sa priznal.

Trestné oznámenie na prokurátora a výzva na ospravedlnenie

V prípade sa nič nehýbe. Martin Macko bol nespravodlivo odsúdený a viac ako päť a pol roka je prokuratúrou a médiami špinený, že je nebezpečný sexuálny deviant. Prípad je právoplatne uzavretý senátom trestne stíhaného sudcu Molnára, ktorý zamietol Mackove odvolanie. Podal som kvôli tomuto konkrétnemu konaniu prokurátora trestné oznámenie generálnemu prokurátorovi Žilinkovi. Nie je to prvý podnet v tejto veci. Verím, že pán Žilinka si tentoraz bude stáť za svojimi slovami a nebude chrániť gaunerov v radoch prokuratúry.

Trestné oznámenie podávam kvôli dôvodnému podozreniu zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. c) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s trestným činom ohovárania podľa § 373 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a písm. c) Trestného zákona.

Aj keď ide o úplne jasný prípad, polícia a prokuratúra môžu naťahovať čas tak ako doteraz. Martin Macko je nezamestnaný a nezamestnateľný kvôli biľagu, ktorý mu úmyselne vyrobili nečestní policajti a prokurátori. Preto som vyzval generálneho prokurátora, aby sa prokuratúra okamžite ospravedlnila za túto konkrétnu špinavosť a uviedla veci na pravú mieru.

Klamstvo a špinavosť od prokurátora Greška je pri porovnaní so znaleckými posdukami natoľko jasná, že nie je treba čakať ďalších päť rokov na výsledky vyšetrovania. Bez ohľadu na ne, prokuratúra sa môže a musí ospravedlniť okamžite. Právne kľučky a overovanie motívu prokurátora Greška si môžu robiť počas vyšetrovania podozrenia z trestnej činnosti. Ale Martin Macko a jeho rodina si zaslúžia okamžitú nápravu zverejnených klamstiev prokuratúry.

Výzvu pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku v plnom rozsahu reprodukujem v nasledovnom texte.

Plné znenie listu prokurátorovi Žilinkovi zo 16. marca 2021

Sp. Značka: TO-Pro-1-1/2021

Vec: Zaslanie trestného oznámenia a žiadosť o ospravedlnenie

Vážený pán generálny prokurátor,

ja, dole podpísaný Ing. Pavel Macko, CSc. MSc., štátny občan SR, nar. 5.10.1964, trvale a prechodne bytom na adresách v záhlaví podania, Vám v súlade s ustanovením § 196 ods. 1) Trestného poriadku v prílohe zasielam trestné oznámenie s prílohami  o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. c) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s trestným činom ohovárania podľa § 373 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a písm. c) Trestného zákona.

Podrobnosti tohto dôvodného podozrenia uvádzam v priloženom trestnom oznámení. Týmto Vás žiadam o zabezpečenie dôkladného a nestranného vyšetrenia podozrenia. Z riadenia vyšetrovania alebo dozoru nad ním žiadam úplne vylúčiť Okresnú prokuratúru Bratislava IV a Krajskú prokuratúru Bratislava, nakoľko uvedené zložky prokuratúry boli v danej veci priamo zainteresované a už v minulosti zámerne nekonali vo veci.

Podľa priloženého trestného oznámenia podozrivý verejný činiteľ zneužil svoju právomoc prokurátora a v extrémnom rozpore so zaopatrenými dôkazmi, s cieľom poškodiť práva  Martina Macka a sťažiť mu uplatnenie jeho základných práv v konaní pred súdom, zámerne uviedol v obžalobe Č.k. 1 Pv 651/15/1104-102 zo dňa 13.5.2016 nepravdivé údaje o Martinovi Mackovi a zistených dôkazoch.

Uvedených trestných činov sa mal páchateľ dopustiť tým, že Martina Macka zámerne a v hrubom rozpore so závermi znaleckých posudkov označil za osobu, ktorá vo svojom počítači a notebooku prechovávala obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy a súbory s násilnou sexuálnou problematikou a patologickými sexuálnymi praktikami, s cieľom označiť poškodeného Martina Macka ako osobu trpiacu sexuálnou úchylkou, ktorú nevie ovládať a vyhľadáva patologické sexuálne praktiky. Teda u verejnosti a súdu mal vzniknúť dojem, že Martin Macko  je osobou, ktorá musela páchať sexuálne motivované útoky  na nevinné ženy, ktoré mu boli kladné za vinu obžalobou.  Konkrétne, prokurátor v citovanej obžalobe na strane 7, v prvom odseku zhora doslovne uviedol:

„Bol vypracovaný znalecký posudok z odboru elektrotechnika (výpočtová technika) k počítaču a tabletu obvineného (č.l. 285-343), v rámci ktorého znalec zistil súvisiace počítačové údaje, obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy a pod.“

Obžaloba podpísaná JUDr. Greškom

V skutočnosti je toto tvrdenie prokurátora JUDr. Mateja Greška v hrubom rozpore s výsledkami znaleckého skúmania pribraným súdnym znalcom Doc. Ing. Ivanom Neprašom, CSc. tak, ako sú zaznamenané v znaleckých posudkoch č. 001/2016 zo dňa 4.1.2016 k tabletu a č. 003/2016 k PC z 11.1.2016. Naopak, z výsledkov znaleckého skúmania  tabletu a PC obžalovaného Martina Macka jednoznačne a mimo akúkoľvek rozumovo zdôvodniteľnú pochybnosť vyplýva, že znalec nenašiel absolútne žiadne počítačové údaje, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, ktoré by spĺňali požadované znaky podľa zadania pre vypracovanie znaleckých posudkov.

Teda mám za to, že prokurátor zámerne uviedol v obžalobe a na verejnom hlavnom pojednávaní, za rozsiahlej účasti médií a verejnosti, nepravdivé údaje o obžalovanom Martinovi Mackovi s cieľom spôsobiť mu vážnu ujmu na povesti, označiť ho za sexuálneho devianta a dosiahnuť jeho nespravodlivé odsúdenie za skutky, ktoré nespáchal.

Na základe uvedených informácií a ďalších podrobností uvedených v trestnom oznámení, podložených dôkazmi v prílohách daného oznámenia, mám dôvodné podozrenie, že:

◾️ mnou uvádzané konanie verejného činiteľa a skutok ohovárania sa stali, sú trestným činom a spáchala ich konkrétna osoba.

Súčasne  mám za to, že mimo akúkoľvek pochybnosť sú jednoznačne preukázané a je možné ustáliť nasledovné fakty:

◾️ súdny znalec Doc. Ing. Ivan Nepraš, CSc. skúmal tablet a PC Martina Macka na základe príkazu prokurátora a uznesenia vyšetrovateľa o pribratí znalca a v uvedených zariadeniach nezistil žiadne zvukové, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, ktoré by spĺňali vyhľadávane znaky a akýmkoľvek spôsobom spájali Martina Macka so žalovanými skutkami,

◾️ obžalobu spísal JUDr. Matej Greško, ktorý vykonával dozor v prípravnom konaní a zastupoval prokuratúru na hlavných pojednávaniach súdu a osobne čítal obžalobu na verejnom pojednávaní za prítomnosti verejnosti a médií,

◾️ pred spísaním obžaloby mal prokurátor k dispozícii trestný spis vrátane znaleckých posudkov č. 001/2016 (tablet) a č. 003/2016 (PC), ktoré vypracoval súdny znalec Doc. Ing. Ivan Nepraš, CSc.,

◾️ obžaloba Č.k. 1 Pv 651/15/1104-102 zo dňa 13.5.2015, podpísaná osobou „JUDr. Matej Greško prokurátor“ a čítaná tou istou osobou na hlavnom pojednávaní súdu, obsahuje na strane 7, prvý odstavec nepravdivú informáciu v hrubom rozpore so závermi vykonaného znaleckého skúmania, spôsobilú verejne  označiť Martina Macka ako osobu prechovávajúcu záznamy s násilnou sexuálnou a patologickou sexuálnou tematikou, ktorá trpí sexuálnou úchylkou a musí teda byť sexuálny útočník, ktorý napáda na verejnosti bezbranné ženy exkrementami a močením.

Zdôrazňujem, že Martinovi Mackovi bola uvedeným konaním JUDr. Mateja Greška a postupom orgánov činných v trestnom konaním, a to konkrétne vyššie uvedeným zámerným zverejnením nepravdivých informácií opakovane spôsobená vážna ujma na povesti a ľudskej dôstojnosti.

Toto konanie prokurátora a jeho nesúlad so skutočne zisteným stavom súdnym znalcom je natoľko zrejmé a jednoznačne preukázané, že v tejto časti nie je potrebné čakať na výsledky preverovania tohto trestného oznámenia.

Na základe uvedeného a na základe splnomocnenia na zastupovanie vydaného Martinom Mackom týmto žiadam o okamžité ospravedlnenie zo strany prokuratúry Martinovi Mackovi a jeho rodine, za úmyselné zverejnenie nepravdivých údajov a uvedenie pravdivých informácií o výsledkoch znaleckého skúmania PC a tabletu Martina Macka. Teda žiadam uverejnenie skutočnosti, že Martin Macko nie je sexuálny deviant, ktorý prechovával vo svojom počítači a tablete súbory so sexuálne deviantnou problematikou ani také súbory nevyhľadával, tak ako to nesprávne uviedol v obžalobe prokurátor.

Verejné ospravedlnenie prokuratúry žiadam zverejniť v televízii, rozhlase a formou tlačovej správy prokuratúry zaslanej printovým médiám v najkratšom možnom termíne.

O vybavení tejto žiadosti o verejné ospravedlnenie a o výsledkoch preverenia tohto trestného oznámenia žiadam byť informovaný písomne na korešpondenčnú adresu:

Ing. Pavel Macko

XXX

V prípade potreby doplnenia informácií alebo vysvetlenia k tejto žiadosti a trestnému oznámeniu ma môžete kontaktovať aj na tel. +421 xxx , alebo emailom na adrese yyyy.

S úctou

Ing. Pavel Macko. CSc. MSc.

Prílohy:

Trestné oznámenie (12 strán) plus 7 príloh (30 listov A4).

NASPAŤ