Nulová šanca proti mafii? Ani náhodou! #Greško#mafia#Operácia Generálov fantóm#prokurátor Greško#trestné oznámenie

Nesmieme to vzdať a máme len jednu šancu!

#Greško #mafia #Operácia Generálov fantóm #prokurátor Greško #trestné oznámenie

Pavel Macko (Foto: Archív P.M.)

Pred viac ako dvomi rokmi, 16.3.2021 (!!!) som podal trestné oznámenie na prokurátora, gaunera, ktorý sa rozhodol porušovať zákon, len aby za každú cenu dosiahol odsúdenie nevinného človeka. Tento prokurátor, namiesto toho, aby bol postavený mimo službu a stíhaný za svoje špinavosti, je chránený proruským vedením GP SR. Drzo a bezškrupulózne. Podobne ako vo viacerých iných prípadoch, prokuratúra koná čisto politicky, prenasleduje nevinných a chráni gaunerov tam, kde je na to politická vôľa.

Trestné oznámenie som podal preto, lebo prokurátor JUDr. Greško špinavo klamal v obžalobe. V tomto prípade, konkrétne v obžalobe, úplne otočil výsledky znaleckého skúmania a svojvoľne napísal presný opak. Na ďalšie nezákonnosti dám samostatné trestné oznámenia. Schválne som začal od najjednoduchšieho prípadu zneužitia právomocí, úplne jasného a čiernobieleho prípadu, kde niet pochybností o tom, kto je špinavý klamár a kto hovorí pravdu.

Napriek tomu má pani vyšetrovateľka tú drzosť napísať, že mnou predložené dôkazy sú vlastne len moje subjektívne názory a ona sa nimi nebude riadiť. Tu je obsah môjho podania aj s dôkazmi:

https://pavelmacko.sk/2021/03/19/je-nepripustne-aby-prokurator-ucelovo-klamal-v-obzalobe/

OČTK majú povinnosť rozhodnúť o prijatí alebo odmietnutí podania v lehote maximálne do 30 dní. V tomto prípade mi vyšetrovateľka OR PZ BA III až po 2 rokoch a 48 dňoch, teda po 778 dňoch (!!!) doručila uznesenie, že prokurátora JUDr. Greška nebude stíhať, ale ho dá len na disciplinárne konanie jeho najbližšiemu nadriadenému.

Pripomínam, že nadriadený okresný prokurátor je podozrivý spolupáchateľ viacerých porušení zákona 😂. Voči tomuto uzneseniu, podľa mňa nezákonnému, podám v súlade s Trestným poriadkom sťažnost a celú ju do bodky zverejním. Nech si verejnosť a právnická obec pozrie, s čím mám do činenia.

Lož je podstatou nesprávneho rozhodnutia vyšetrovateľky

Predosielam len nasledovné:

1) V trestnom oznámení (viď link) som jasne popísal samotný skutok, páchateľa, predložil listinné dôkazy, ako aj ozrejmil okolnosti a súvislosti spáchania skutku, voči ktorému smeruje trestné oznámenie. Vyšetrovateľka dokonca aj sama uznala, že prokurátor Greško skutočne konal svojvoľne a v obžalobe klamal v hrubom rozpore s výsledkami znaleckého skúmania.

Samotná vyšetrovateľka OR PZ BA III doslovne uvádza:

„Avšak je faktom, že JUDr. Matej Greško ako prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava IV, v obžalobe dátovanej dňa 13.05.2016 pod č.k. 1 Pv 651/151104-102, podanej na Okresnom súde Bratislava IV (konanie vedené pod sp. zn. 3T/54/2016) v rovnaký deň, na str. 7 uviedol nepravdivú skutočnosť, že vypracovaným znaleckým posudkom… Zo znaleckých posudkov č. 001/2016 zo dňa 04.01.2016 k tabletu a č. 003/2016 k PC znalca Doc. Ing. Ivana Nepraša, CSc. vyplýva úplný opak, a to, že z výsledkov znaleckého skúmania tabletu a PC obžalovaného Martina Macka jednoznačne vyplýva, že znalec nenašiel absolútne žiadne počítačové údaje, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, ktoré by spĺňali požadované znaky podľa zadania pre vypracovanie znaleckých posudkov.“

Záver vyšetrovateľky na podklade dôkazov je jasný ako facka. Preto je nepochopiteľné, že tento svoj vlastný záver pani vyšetrovateľka v zápätí neguje vlastnou insitnou úvahou, doslova nehoráznou lžou:

„Faktom však tiež zostáva, že uvedená nepravdivá skutočnosť zaniká zaniká v kontexte ďalšieho odôvodnenia obžaloby, v ktorom JUDr. Matej Greško pomerne podrobne opisuje dôvody podania obžaloby, ako i zoznam dôkazov navrhovaných súdu na vykonanie na hlavnom pojednávaní.“

Odhliadnuc od toho, či vyšetrovateľka len prevzala účelovú obhajobu podozrivého prokurátora (ten na rozdiel od nej môže aj klamať a zvoliť si akúkoľvek formu obhajoby), alebo pretláča svoj subjektívny názor bez opory v zákone, ide o nehoráznu lož!

Po prvé, to, že prokurátor hrubo klamal v obžalobe nijako nezaniká tým, že takúto nepravdivú obžalobu podal a doplnil do nej ďalšie nehoráznosti. Rovnako, ako vražda nezaniká tým, že vyšetrovateľ subjektívne skonštatuje, že obeť bol aj tak zlý človek, alebo že znásilnenie nezaniká preto, lebo obeť mala na sebe minisukňu. Toto je právna nehoráznosť hodná iba tak absolventa ustanovizne, kde sa ľudia ako Blaha a Chmelár vydávali za bezpečnostných expertov a príslušník ruských SPECNAZ zmrzačil nevinnú kadetku, pričom rektorka nevidí, nepočuje a je nemá ako povestné tri opičky.

Po druhé, toto nepodložené tvrdenie pani vyšetrovateľky je v obrovskom rozpore s právoplatným rozsudkom Najvyššieho súdu SR zo dňa 4.7.2022 a rozsudkom Krajského súdu Bratislava z 9.2. 2023. Tie doslova rozniesli na prach krivé obvinenia prokurátora a jeho nepodloženú obžalobu, o ktorej pani vyšetrovateľka tvrdí, že v jej kontexte zaniká lož a nezákonný postup prokurátora Greška. Najvyšší súd na 98 stranách mnohonásobne konštatuje hrubé porušenie zákona v neprospech Martina Macka. Viackrát Najvyšší súd doslova uvádza, že nechápe, že na základe čoho prokurátor obvinil a obžaloval práve Martina Macka, keď podľa riadne zdôvodneného konštatovania sám Najvyšší súd nevidí ani len dôvod na podozrenie a vznesenie obvinenia Martinovi Mackovi.

Ale pani vyšetrovateľka OR PZ III, poručíčka s takmer nulovou praxou, arogantne pohŕda právoplatnými rozhodnutiami senátov Najvyššieho súdu SR a Krajského súdu! Postup nech posúdi nezávislá inšpekcia. Aha, takú vlastne nemáme…

Ako sa môžu občania dovolať spravodlivosti, keď si policajno-justičná mafia v područí mocensko-politických záujmov môže robiť čo chce? V tomto prípade si gauner prokurátor s policajnými gaunermi ako vyšetrovateľ Kovarčík, kľudne klamú do obžaloby, falšujú dôkazy, likvidujú dôkazy, výrazne upravujú vzhľad krivo obvineného Macka, aby sa podobal na skutočného páchateľa a môžu Vám beztrestne zničiť život, alebo Vás dohnať k sebevražde.

Nikto nemôže byť nad zákonom, ani prokurátori, sudcovia či policajti. Za zločinom musí nasledovať spravodlivý trest a nie insitné výhovorky vyplašenej vyšetrovateľky, ktorá sa bojí odstíhať prokurátora, lebo ho priamo chráni spolitizované najvyššie vedenie prokuratúry. Kvôli nezákonnému postupu organizovanej skupiny páchateľov bol Martin Macko 8 rokov obmedzený na základných občianskych a ľudských právach, bol ohrozený jeho život, oznamovateľovi sa neznámi páchatelia vyhrážajú zabitím, verbálne ho napádajú na verejnosti, sťažujú mu spoločenské uplatnenie. A to sme vraj v demokracii a právnom štáte. Čo sa bude diať, až sa k moci dostanú tí, čo stoja v pozadí tejto mafie a fašisti?

Nejde o Macka, ale o to, či štátne orgány majú postupovať zákonne alebo svojvoľne.

Ako ctihodný občan, ktorý na rozdiel od gaunerov a politických nominantov či korupčníkov striktne ctí zákon a dožaduje sa práva a spravodlivosti zákonnými prostiedkami, som v obrovskej nevýhode. Časť OČTK sa totiž môže beztrestne správať ako zločinecká organizácia, ktorá má mocensko-politické krytie, stojí nad zákonom a je beztrestná, nech by spáchala čokoľvek.

Ja, na rozdiel od pani vyšetrovateľky a páchateľov nezákonností, zo zákonného rámca nevybočím. Podám voči nezákonnému uzneseniu sťažnosť, podám ďalšie trestné oznámenia na základe rozsudku Najvyššieho súdu a ďalších dôkazov a kľudne budem bojovať ďalších desať rokov, až kým všetkých zločincov nedostanem pred spravodlivosť.

Lenže každý nemá tú trpezlivosť. Ak sa občania nedokážu dovolať spravodlivosti a musia znášať nezákonnú svojvôľu a útlak, skôr či neskôr nastane riziko, že začnú brať spravodlivosť do vlastných rúk. To vždy v histórii skončilo krvavo. Presne na túto situáciu čakajú fašisti, boľševici a niektorí ľudia v radoch prokratúry, polície a súdov, ktorým demokratické ústavné zriadenie a skutočný právny štát nevyhovujú.

Ak sa nechceme stať obeťou ústavného prevratu po predčasných voľbách 30.09.2023, musíme sa brániť už teraz. Spoločne, všetci demokraticky zmýšľajúci občania a politici. Sloboda a demokracia, ani spravodlivosť sa sami neobhája. Ak ich chceme udržať, musí konečne prísť dôsledné odpolitizovanie štátnych orgánov, oddelenie zrna od pliev a ich obsadenie profesionálmi lojálnymi k Ústave SR a občanom SR.

Máme len jednu šancu. Ak ju premárnime, osud Hedvigy Malinovej, Ondreja Janíčka, Martina Macka alebo Jána Kuciaka môže čakať mnohých z nás.

NASPAŤ