NIE NÁSILIU V ULICIACH A EXTRÉMISTICKÉMU TERORU! #Fedor Flašík#fekálny fantóm#Maroš Žilinka#Martin Jakubec#násilie#podnecovanie

Otvorený list a verejná výzva Martinovi Jakubcovi, Fedorovi Flašíkovi a Marošovi Žilinkovi.

I.

Martin Jakubec, kandidát na primátora Bratislavy, ktorý je podľa mňa absolútne nespôsobilý na verejnú funkciu, sa rozhodol zabojovať o miesto primátora hlavného mesta doslova najhrubšími špinavosťami. Namiesto toho, aby predstavil svoju víziu, ako by zlepšil mesto a ako by ho riadil, rozhodol sa budovať si svoju kariéru na primitívnom špinavom osobnom útoku voči mne a mojej rodine ďaleko za hranicou morálky, etiky a zrejme aj zákona.

Výsledkom tejto jeho akcie a nepriameho podnecovania je rast nenávisti, vrátane nepriameho vyhrážania sa mojím zastrelením či vešaním a ďalšie primitivizmy. Spoločnosť je už dosť napätá a vystresovaná v súvislosti s pandémiou, vojnou a ekonomickými ťažkosťami. Nálada medzi obyvateľmi je ako sud s pušným prachom. Stačí len malý podnet a naše ulice sa môžu premeniť na krvavé bojisko. Za takejto situácie sa človek, ktorý chce riadiť polmiliónovú aglomeráciu, vydal cestou lží, primitívnych osobných útokov a podnecovania nenávisti.

II.

Flašíkov eReport dňa 16. 9. 2022 zverejnil diskreditačný článok, v ktorom priamo v titulku zverejnil hrubú lož, že posielam na Sibír Slovákov, ktorí podporujú Putinove Rusko. Táto hrubá lož vyvolala vlnu nenávisti u hlavnej cieľovej skupiny eReportu, teda u fašistov, extrémistov, voličov Republiky, Smeru a Hlasu a antisystémovo zmýšľajúcich ľudí. Nikdy som nikoho na Sibír neposlal! V eReporte si to bezcharakterne vymysleli. (Macka pohoršili Slováci, ktorí fandia Rusku, posiela ich na Sibír (ereport.sk))

Hoci priamo v texte článku eReportu správne citovali moje vyjadrenie k téme, to ani pri najväčšej fantázii neumožňovalo zverejniť takýto klamný titulok. Ich cieľová skupina len málokedy číta okrem titulku aj obsah.

Rovnako lživo eReport uviedol „Predsedu opozičného Smeru v rozhovore pre portál Aktuality.sk, označil za ruského agenta, ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť Slovenska.“   Takýto výrok, ani slovné spojenie „Fico je nebezpečný ruský agent“  v rozhovore nikdy nezazneli, je to výmysel eReportu. Celý obsah môjho rozhovoru pre aktuality.sk si môžete vypočuť tu Ukrajinci sa skúšajú pretlačiť. Fico je nebezpečný, vydáva nepriateľa za priateľa, tvrdí generál Macko (podcast) | Aktuality.sk

Nepravdivé tvrdenie eReportu (https://ereport.sk/macka-pohorsili-slovaci-ktori-fandia-rusku-posiela-ich-na-sibir/ )

Výsledkom bola mohutná nenávistná kampaň, zastrašovanie, vyhrážanie sa, dehonestovanie mojej rodiny, krivé obvinenia súvisiace s nezákonným postupom smeráckej polície a prokuratúry voči môjmu synovi. Len na facebooku si tento klamný článok získal  viac ako 9 tisíc reakcií, 5,9 tis. zväčša nenávistných komentárov a 391 zdieľaní. Táto zákerná lož a diskreditácia zasiahla desaťtisíce ľudí na facebooku a ďalšie tisíce priamo na portáli eReport. Ak išlo Flašíkovým poskokom len o zárobok, tak im pripomínam, že sú to špinavé a potenciálne krvavé peniaze, ktoré takto eReport zarobil.

Nepravdivý článok eReoportu zo 16.9.2022

III.

Martin Jakubec natočil a dňa 30.9.2022 na svojom youtube kanáli zverejnil primitívne video, v ktorom priamo útočí na mňa a moju rodinu, šíri lži a závažné obvinenia z trestnej činnosti. Svoje video uviedol titulkom „Tento generál odporúča Sibír ľuďom s iným názorom. Verejnosť nezabudla na Vášho syna Hovnomana!“ a opatril ho hashtagmi #Hovnoman #Slovensko #mhd. Video za pár hodín od zverejnenia videlo 14 tisíc ľudí.

Martin Jakubec v tomto svojom primitívnom útoku a nenávisť podnecujúcom videu použil:

1) Hrubú lož, že som agresívny jedinec, ktorý posiela Slovákov s odlišným názorom na Sibír. Je jedno, či bude tvrdiť, že bol zavedený klamným titulkom eReportu. Ako kandidát na primátora Bratislavy musí vedieť čítať a písať. Teda, ak by čítal článok v eReporte, vedel by, že nadpis obsahuje hrubú lož.   

2) Hrubú lož a verejné krivé obvinenie môjho syna z trestnej činnosti. Aj napriek tomu, že Najvyšší súd SR svojím rozsudkom zo dňa 4.7.2022 jednoznačne konštatoval, že v synovom prípade bol viacnásobne hrubo porušený zákon, Martin Jakubec ho označil verejne za páchateľa rozsiahlej trestnej činnosti a cez túto svoju hrubú lož špinil a diskreditoval aj mňa osobne. Nerešpektoval vôbec to, že Najvyšší súd dokonca jednoznačne konštatoval, že syn vo viacerých žalovaných skutkoch nemohol byť ani len obvinený a postavený pred súd. Synov prípad je totiž výsledkom rozsiahleho nezákonného postupu OČTK počas vlády Smeru. Ja sa nebojím povedať, že výsledkom rozsiahlej trestnej činnosti nebezpečnej organizovanej skupiny páchateľov.

Youtube kanál Martina Jakubca (Martin Jakubec)
Podnecujúce video s plným názvom a hastagmi (prekryté bežiacou zaabudovanou reklamou) (Martin Jakubec)

Martin Jakubec, kandidát na primátora Bratislavy, sa namiesto čestnej kampane dal cestou špinavej nenávistnej kampane. Výsledkom jeho snaženia sú aj nepriame vyhrážky zastrelením, obesením a hrubé urážky voči mne. V piatok 30.9.2022  ma na ulici hrubo slovne napadol mne neznámy občan. Po tom, čo som Martina Jakubca upozornil na jeho špinavosť, video rýchlo stiahol. Ale videlo ho už 14 tisíc ľudí, internetom sa šíria vymyslené nenávistné a dehonestujúce verejné komentáre, dostávam nenávistné a výhražné správy. Pýtam sa Martina Jakubca, či má predstavu, koľkých ľudí z tých 14 tisíc vyprovokoval k násiliu?

Toto nerobí žiadny zodpovedný občan a kandidát na verejnú funkciu, ale nezodpovedný človek, ktorý svoje komplexy a neschopnosť predložiť akýkoľvek konštruktívny návrh kamufluje takýmto podnecovaním nenávisti založeným na zverejňovaní nepravdivých informácií a radikálnych vyjadrení.

Prvá strana rozsudku Najvyššieho súdu SR zo 4.7.2022 vo veci dovolania Martina Macka
Druhá strana rozsudku Najvyššieho súdu SR zo 4.7.2022 vo veci dovolania Martina Macka (NS SR, podfarbenie Pavel Macko)

IV.

Svoj podiel zodpovednosti z tento stav a  stav spoločnosti plnej nenávisti má aj generálna prokuratúra SR a osobne Maroš Žilinka. Svojimi politicky motivovanými aktivitami a kolaborovaním s predstaviteľmi  Ruska, ktoré vedie brutálnu vojenskú agresiu, prispieva ku zhoršovaniu situácie. Pokiaľ ide o prípad môjho syna, generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku je priamo spoluzodpovedná za pokračovanie špinavých diskreditačných útokov voči mojej rodine a vyhrážky násilím.

Generálna prokuratúra priamo dozoruje preverovanie môjho trestného oznámenia voči prokurátorovi JUDr. Greškovi zo dňa 16.3.2021 č. TO-Pro-1/2021.  Prokurátor Greško bezostyšne klamal priamo v obžalobe, čo som jednoznačne preukázal. Text trestného oznámenia je možné nájsť  s prílohami aj tu: Je neprípustné, aby prokurátor klamal v obžalobe – Pavel Macko.

Dovoľujem si upozorniť, že OČTK pod dozorom generálnej prokuratúry už viac ako rok a pol hrubo porušujú zákon, keď ešte ani len nerozhodli o odmietnutí môjho podania alebo začatí stíhania vo veci. Takéto rozhodnutie boli povinné prijať do 30 dní od doručenia podania. Zatiaľ čo sa pán Žilinka má čas šíriť hoaxy ruskej ambasády, tak moja rodina čelí špinavej diskreditácii založenej na nezákonnom postupe a klamstvách prokuratúry, nebezpečným vyhrážkam a zastrašovaniu.

 To, že v prípade syna ide o rozsiahle nezákonnosti a manipulácie za priamej účasti prokuratúry netvrdím len ja. Generálna prokuratúra nekoná napriek tomu, že Najvyšší súd SR v rozsudku zo 4.7.2022 jasne konštatuje opakované porušenie zákona v neprospech môjho syna. Najvyšší súd okrem iného konštatuje, že prokurátor Greško klamal v obžalobe o znaleckých zisteniach v počítači a tablete Martina Macka (predmet citovaného TO), ale aj to, že  minimálne v dvoch žalovaných skutkoch vôbec neexistoval dôvod na vznesenie obvinenia a podanie obžaloby.

Napriek tomu generálna prokuratúra v tomto prípade nekoná s dostatočnou razantnosťou voči páchateľom špinavostí a toleruje porušovanie zákona.

Z rozsudku Najvyššieho súdu SR na 91 stranách si dovolím citovať aspoň niektoré pasáže, ktoré ilustrujú, že Martin Macko je nezákonne a zločinne perzekvovaný už takmer 7 rokov. Jeho kauza je zneužívaná na diskreditáciu a priame útoky voči synovi a mne, ktoré spôsobujú ohrozenie našej osobnej bezpečnosti a života, psychickú traumu a výrazné sťaženie spoločenského uplatnenia.

Úryvok z rozsudku NS SR z o 4.7.2022
Úryvok z rozsudku NS SR z o 4.7.2022
Úryvok z rozsudku NS SR z o 4.7.2022
Úryvok z rozsudku NS SR z o 4.7.2022
Úryvok z rozsudku NS SR z o 4.7.2022
Úryvok z rozsudku NS SR z o 4.7.2022
Úryvok z rozsudku NS SR z o 4.7.2022
Úryvok z rozsudku NS SR z o 4.7.2022

V.

Vážení páni Martin Jakubec, Fedor Flašík a Maroš Žilinka,

nenechám beztrestne špiniť moju rodinu a mňa osobne a nenechám sa zastrašiť vyhrážkami násilím či zabitím od extrémistov. Dôrazne Vás vyzývam, aby ste sa jasne dištancovali od tejto cielenej diskreditácie, podnecovania násilia a prejavov extrémizmu. Je Vašou občianskou a morálnou povinnosťou zabrániť takýmto aktivitám a v prípade pána Žilinku aj úradnou povinnosťou vo funkcii generálneho prokurátora.

VI.

Pán Martin Jakubec, týmto Vás verejne vyzývam:

1/ Bezodkladne odstúpte z kandidatúry na primátora Bratislavy a iné verejné funkcie, nakoľko ste sa dopustili konania nezlučiteľného s čestným a nestranným výkonom verejnej funkcie.

2/ Verejne sa ospravedlňte mne a mojej rodine rovnakou formou, teda vo videu v trvaní minimálne 4 minúty a zabezpečte jeho distribúciu.

3/ Uhraďte dobrovoľne na účet niektorej z verejnoprospešných organizácií mesta Bratislavy sumu vo výške 14 tisícnásobku bežnej ceny Vami predávaného CD nosiča, teda sumu 14.000×6=84.000 eur, ako kompenzáciu nemajetkovej ujmy a psychickej traumy spôsobenej mne a mojej rodine.

VII.

Pán Fedor Flašík,

týmto Vás verejne vyzývam ako majiteľa eReport, aby ste zabezpečili zverejnenie ospravedlnenia a korekcie nepravdivých informácií zverejnených dňa  16.9.2022 na sociálnych sieťach a v článku Macka pohoršili Slováci, ktorí fandia Rusku, posiela ich na Sibír (ereport.sk). Ospravedlnenie  a korekciu žiadam zverejniť v rovnakom rozsahu a dosahu ako pôvodnú klamnú správu. Pozn.: Oficiálnu žiadosť v zmysle tlačového zákona odstupujem priamo redakcii eReport.

VIII.

Pán generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, týmto Vás verejne vyzývam:

1/ Do 24.00 hod. dňa 5.10.2022 zverejniť ospravedlnenie generálnej prokuratúry SR Martinovi Mackovi a jeho rodine za uvedenie lživých informácií v obžalobe Martina Macka podrobne uvedených v žiadosti a trestnom oznámení voči prokurátorovi JUDr. Matej Greško zo dňa 16.3.2021. Ospravedlnenie žiadam zverejniť v tlačovej správe, rozhlase a televízii.

2/ Bez zbytočného odkladu preveriť stav vybavenia môjho podania TO-Pro-1/2021 zo dňa 16.3.2021 a prijať účinné opatrenia na ukončenie hrubého porušovania ustanovení § 199 ods. 1) Trestného poriadku.

Poznámka: Zverejnenie hrubej lži v obžalobe, poškodzujúcej základné práva Martina Macka, bolo jasne preukázané bez akýchkoľvek pochybností na základe záverov znaleckých posudkov a žaloby. Za dobu viac ako rok a pol mala generálna prokuratúra dosť času na zverejnenie ospravedlnenia. Lživé označenie Martina Macka ako osoby prechovávajúcej vo svojom počítači a tablete deviantný obsah a ďalšie klamstvá prokurátora JUDr. Greška spôsobuje vážny zásah do jeho práv a práv jeho najbližších príbuzných a je jedným zo zdrojov trvalého a pokračujúceho psychického teroru, verejného osočovania, diskreditácie a ohrozenia bezpečnosti a života celej rodiny. Po tomto termíne budem považovať nečinnosť generálnej prokuratúry za spoluzodpovednosť za stimulovanie uvedených útokov a využijem všetky vnútroštátne a medzinárodno-právne nástroje na ochranu bezpečia a základných ústavných práv mojej rodiny.

Ing. Pavel MACKO, CSc.

PDF verzia výzvy: https://pavelmacko.sk/wp-content/uploads/2022/10/Otvoreny-list-Jakubec-Zilinka-Flasik.pdf

NASPAŤ