Dokedy bude fekálna prokuratúra páchať špinavosti? #fekálna prokuratúra#fekálny fantóm#Martin Macko#Operácia Generálov fantóm#prokurátor Greško#prokuratúra#Žilinka

Upozornenie na hrozbu a urgentná výzva prokuratúre.

#fekálna prokuratúra #fekálny fantóm #Martin Macko #Operácia Generálov fantóm #prokurátor Greško #prokuratúra #Žilinka

Ešte raz ďakujem Vám všetkým, ktorí ste nám verili celú dobu, aj tí, čo ste nám blahoželali k rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR zo 4. júla 2022 vo veci dovolania ministerky spravodlivosti a dovolania Martina Macka. Bohužiaľ, mám dôvodnú obavu, že objednávateľ v pozadí a hlavní aktéri kauzy fekálny fantóm sa tak ľahko nevzdajú. Na jednej strane nás rozhodnutie súdu teší, na druhej strane sa vrátili obavy o bezpečnosť mojej rodiny. Toto vyhlasujem pri plnom vedomí a mám na to vážne dôvody a trpkú osobnú skúsenosť.

Opäť ma šokuje postup generálnej prokuratúry vo veci trestného oznámenia voči JUDr. Greškovi, jednému z dôležitých aktérov tejto cieľavedome organizovanej špinavosti, plnej koordinovanej nezákonnej činnosti. Generálna prokuratúra aj naďalej bráni vypočutiu usvedčeného klamára, dozerajúceho prokurátora celej kauzy JUDr. Greška tým, že ho odmieta zbaviť mlčanlivosti a teda bráni jeho vypočutiu vyšetrovateľom. Znepokojuje ma aj vyhlásenie Okresnej prokuratúry Bratislava IV. cestou JUDr. Chyla.

Už pred viac ako piatimi rokmi sme sa tešili predčasne z oslobodenia syna. Prišiel tvrdý dopad v podobe neuveriteľných špinavostí fekálnej prokuratúry a fekálnej polície, dodatočné manipulácie s dôkazmi, aj priamy útok voči môjmu životu. Aj vtedy sa predstavitelia prokuratúry tvárili ako majstri sveta a popierali akékoľvek pochybenie v prípade Martina Macka. Spomeniem len niektoré špinavosti:

1) Už 17.2.2017, na druhý deň po oslobodení Martina Macka prišla Krajská prokuratúra Bratislava s veľkohubým tlačovým vyhlásením plným špinavých lží, ktoré médiám prezentoval JUDr. Oliver Janíček, námestník krajskej prokurátorky. Cieľom bolo spochybniť mňa ako osobu a verejne podporiť nepodložené odvolanie sa prokuratúry voči rozsudku.

2) Dňa 16.3.2017 som postúpil generálnemu prokurátorovi rozsiahle podanie, v ktorom som podrobnejšie popísal rozsiahlu nezákonnú činnosť policajtov a prokurátorov. Fekálna prokuratúra na čele s „pekelníkom“ JUDr. Čižnárom a krajskou prokurátorkou Kopčovou (známa z kauzy únos Vietnamca, momentálne stíhaná) ho obrazne hodili do koša a fekálna prokuratúra naďalej vytrvalo klamala a páchala špinavosti voči mojej rodine.

3) Následne neznámy páchateľ zničil na Okresnom súde BA IV záznamy z hlavných pojednávaní vo veci Martina Macka.

4) Následne neznámy objednávateľ (je pravdepodobné, že totožný s osnovateľom organizovanej zločineckej skupiny) v spolupráci s cudzou mocou zorganizoval spravodajskú operáciu, na konci ktorej mala byť moja likvidácia (morálna a zrejme aj fyzická). Do tejto spravodajskej hry boli zatiahnuté: vedenie MO SR, vedenie Vojenského spravodajstva, velenie GŠ OS SR vrátane NGŠ, veliteľ pozemných síl, zástupca veliteľa vzdušných síl, veliteľ 5. pšu.

5) V mesiaci august 2017 vedeli ľudia z vedenia NR SR, že sudca vybavovač Richard Molnár zruší oslobodzujúci rozsudok.

6) Následne, o dva mesiace neskôr, je procesným stranám skutočne doručené rozhodnutie JUDr. Molnára a jeho senátu, ktoré potvrdilo jasnovidecké schopnosti ľudí vo vedení NR SR.

7) Následne Okresný súd BA IV. odsúdil Martina Macka na príkaz JUDr. Richarda Molnára a ten následne zamietol Martinovi Mackovi jeho odvolanie. Dňa 27.6.2018 mu asistovali pri tom dve prísediace sudkyne, ktorých mená sa zhodujú s osobami evidovanými ÚPN v súvislosti s potláčaním ľudských práv zločinným komunistickým režimom a bombová hrozba.

Stručný prehľad vybraných špinavostí v prípade fekálny fantóm si môžete prečítať tu:

Spravodlivosť alebo organizovaný zločinDownload

Bude sa opakovať špinavý postup prokuratúry ako po prvom oslobodení?

Prokuratúra a jej fekálne špinavosti boli 16.2.2017 v plnom rozsahu odhalené vynesením oslobodzujúceho rozsudku. Ale tešili sme sa predčasne. Namiesto pokory, priznania chyby a potrestania vinníkov aj z radov prokuratúry, prišli dalšie špinavosti, zastrašovanie a útok proti môjmu životu.

Objednávateľ tejto diskredidačnej operácie naďalej behá po slobode, má dostatočné zdroje a asi aj dosť kompromitujúceho materiálu na fekálnu časť prokuratúry. Preto mám dôvodnú obavu o bezpečnosť mojej rodiny a to až do konečného rozhodnutia vo veci a úplného vyvodenia zodpovednosti voči všetkým vinníkom, vrátane tých z radov polície a prokuratúry.

Nechcem opäť prežívať ohrozenie života mojej rodiny len preto, že objednávateľ a gaunermi a zbabelcami prelezená prokuratúra a polícia sa opäť nebudú chcieť zmieriť s rozhodnutím súdu. Dôrazne upozorňujem JUDr. Žilinku aj JUDr. Chyla, že je čas odhaliť všetkých páchateľov tejto špinavosti a vyvodiť voči nim plnú trestno-právnu zodpovednosť.

Na priložených obrázkoch je len časť špinavostí. Ak by niekto páchal organizovaný zločin s cieľom zlikvidovať jedného z kľúčových a v tom čase najskúsenejších generálov ozbrojených síl, nepostupoval by inak.

Neverím, že všetky tieto špinavosti sú len súborom náhodných individuálnych zlyhaní a trestných činnov. Takútú zhodu množstva udalostí smerovanej voči jednej rodine vylučuje teória pravdepodobnosti.

Urgentná výzva generálnemu prokurátorovi Žilinkovi a okresnému prokurátorovi Bratislava IV

Páni Žilinka a Chylo,

dôrazne Vás žiadam, aby sa prokuratúra jasne dištancovala od špinavostí voči mojej rodine a rozsiahlej trestnej činnosti príslušníkov polície, prokuratúry a ďalších osôb v súvislosti s prípadom Martina Macka. Je Vašou úradnou povinnosťou hájiť Ústavu SR, zákonnosť a ústavný poriadok a dôsledne postupovať voči všetkým zločincom, aj tým v uniformách alebo v radoch prokuratúry.

Verím, že zdieľate so mnou rovnaký názor, že nadržiavanie podozrivým páchateľom a marenie riadneho vyšetrovania ich činnosti je rovnakým zločinom ako skutky podozrivých a nemôže byť ospravedlnené ničím, ani snahou o udržiavanie falošného imidžu inak fekálnej inštitúcie akou je prokuratúra.

JUDr. Greško, prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava IV, je jednou z dôležitých osôb nesúcich priamu zodpovednosť za rozsiahle nezákonnosti v prípade Martina Macka.

Na jednu z takýchto nezákonností som upozornil generálneho prokurátora svojím trestným oznámením zo dňa 16.3.2021 (TO-Pro-1/2021). Kompletné trestné oznámenie aj s prílohami si môžete prečítať tu

Je neprípustné, aby prokurátor klamal v obžalobe – Pavel Macko

Z citovaného trestného oznámenia a dôkazov (na rozdiel od klamstiev fekálnej prokuratúry predstavovanej notorickým klamárom JUDr. Greškom) je nespochybniteľné, že prokurátor JUDr. Greško vedome klamal priamo v obžalobe. O tom, že JUDr. Greško s ďalšími spoluvinníkmi postupoval systematicky, s cieľom dosiahnuť nespravodlivé odsúdenie nevinného človeka, hovorí vo svojom rozhodnutí zo 4. júla aj Najvyšší súd SR.

Som presvedčený, že JUDr. Greško je mimoriadne nebezpečný človek, ktorý predstavuje ako prokurátor vážnu hrozbu pre tisícky nevinných občanov a mal by byť okamžite postavený mimo službu.

Takmer sedem rokov od začiatku tohto špinavého a podčiarkujem vedomého nezákonného útoku voči Martinovi Mackovi a cez neho voči mne je dostatočne dlhý čas na to, aby prokuratúra začala postupovať ako orgán zabezpečovania práva a nie ako zločinecká organizácia. Nemusím chodiť na rady k predstaviteľom zločinného ruského režimu, ani nepotrebujem písomné vyhotovenie rozhodnutia Najvyššieho súdu, aby som aj ako laik pochopil, že:

– prokurátor Greško nehanebne klamal priamo v obžalobe (viď citované trestné oznámenie a priložená fotografia);

– odstránenie 10 cm brady Martina Macka (tá ho úplne vylučovala ako podozrivého) pred opakovanou fingovanou rekogníciou s krivo vypovedajúcou svedkyňou je organizovaná trestná činnosť páchaná OČTK pod dozorom JUDr. Greška a žiadny legálny procesný úkon.

Poškodená totiž popísala páchateľa z 30.10.2015 ako oholeného 35 ročného muža s na krátko ostrihanými vlasmi a lysinami. Martin Macko ale mal dňa 23.11.2015 pri zadržaní 24 rokov, bol o 14 cm vyšší ako uvádzala poškodená a hlavne mal 10 cm dlhú bradu a husté čierne vlasy bez lysín. A naviac, podľa záznamov z dochádzkovíého systému, záznamov o komunikácii s klientom v Nemecku a výpovedí svedkov bol v čase útoku Martin Macko v práci.

Napriek tomu sa organizovaná skupina páchateľov pod vedením kpt. Kovarčíka (vyšetrovateľ) rozhodla Martinovi Mackovi odstrániť bradu a dňa 24.11.2015 s krivo vypovedajúcou svedkyňou a spolužiačkou Martina Macka zinscenovali druhú, opakovanú rekogníciou a zámerne označili Macka za páchateľa. Všetko pod dozorom JUDr. Greška.

O tejto špinavosti a organizovanej trestnej činnosti vedeli JUDr. Greško, Okresná prokuratúra Bratislava IV, Krajská prokuratúra Bratislava a generálna prokuratúra celé roky. Namiesto toho, aby si plnili svoju úradnú povinnosť a bezodkladne stíhali páchateľov, tak pokračovali v klamstvách a dezinformáciách. JUDr. Greško dokonca zastupoval prokuratúru (spracoval stanovisko prokuratúry) aj v konaní pred Najvyšším súdom a to s vedomím generálnej prokuratúry.

Som presvedčený, že všetci prokurátori, ktorí boli oboznámení s uvedenou organizovanou trestnou činnosťou proti Martinovi Mackovi a nekonali, nemajú čo hľadať v radoch prokuratúry, zaslúžia si označenie fekálni prokurátori a vyvodenie tvrdých právnych dôsledkov voči nim. Namiesto vyšetrovania nezákonností, na ktoré som upozornil, som sa dočkal útoku proti môjmu životu.

Pán Žilinka nebol vo funkcii, keď sa táto špinavá diskreditačná operácia začala. Ale minimálne od 16.3.2021 by mal byť s ňou podrobne oboznámený. Napriek tomu generálna prokuratúra bráni vyšetrovaniu JUDr. Greška. A ja sa pána Žilinku pýtam: „Prečo?“.

Naposledy, keď súd rozhodol v prospech Martina Macka a keď som poukázal na špinavosti OČTK, prišiel útok voči môjmu životu. Dúfam, že tento raz sa to nestane. Nie sme totiž už na Slovensku z roku 2017, ani nie sme v Rusku, pán Žilinka nie je Igor Krasnov a ja nie som Boris Nemcov. Páni Žilinka a Chylo, je poľutovania hodné Vám ako prokurátorom pripomínať, že OČTK sú povinné vyšetrovať uvedené nezákonné skutky priamo z úradnej povinnosti.

Tieto skutočnosti sú prokuratúre známe niekoľko rokoch a napriek tomu prokuratúra nijako nekonná v prospech odhalenia páchateľov a navodenia právneho stavu. Naopak, naťahuje čas a vypúšťa klamstvá a dezinformácie. Je šokujúce, že generálny prokurátor namiesto toho, aby chránil ústavu SR a zákonnosť, chráni podozrivého tým, že odmietol zbaviť podozrivého JUDr. Greška mlčanlivosti a znemožňuje tak jeho výsluch a riadne vyšetrenie podozrení voči nemu.

Ešte šokujúcejšie je, že namiesto toho, aby vyšetrovateľ a prokuratúra začali stíhnie vo veci môjho trestného oznámenia, nie je stále ani len rozhodnuté o prijatí alebo odmietnutí môjho podania, hoci Trestný poriadok toto ukladá vykonať do maximálne 30 dní od prijatia podania. Bohužiaľ, o pár dní to bude už jeden rok a štyri mesiace a nič. Namiesto toho, aby OČTK dôsledne konali voči podozrivému, naopak, vyšetrovateľ vyvíja nátlak voči mojej osobe a vyhráža sa mi stíhaním.

Páni Žilinka a Chylo,

nenechám sa zastrašiť ani odradiť a dôrazne Vás žiadam o:

1) Okamžité zbavenie mlčanlivosti prokurátora JUDr. Greška a umožnenie jeho riadneho vypočutia vyšetrovateľom.

2) Okamžité pozastavenie akejkoľvek prokurátorskej činnosti JUDr. Greška až do riadneho vyšetrenia všetkých podozrení voči nemu a ďalším osobám v súvislosti s vecou Martina Macka.

3) Vzhľadom na to, že v prípade Martina Macka dochádzalo v jeho neprospech k hromadnému porušovanou zákona a masívnej manipulácii s dôkazmi a ich likvidácii, žiadam o okamžité prijatie účinných opatrení na zabránenie likvidácie dôkazov a marenia spravodlivosti v súvislosti s nezákonným postupom OČTK v trestnej veci Martina Macka.

Odmietam Vaše všeobecné výhovorky a naťahovanie času z dôvodu čakania na písomné vyhotovenie rozhodnutia Najvyššieho súdu. Vyššie uvedené podozrenia a dôkazy k ním sú prokuratúre známe celé roky a preto Vás dôrazne žiadam o okamžitú realizáciu opatrení 1 až 3, teda najneskôr do 24.00 hod. dňa 11. júla 2022.

Ďalšiu nečinnosť z Vašej strany po takmer siedmich rokoch nemôžem akceptovať a budem ju považovať za napomáhanie osobám, ktoré nezákonne konali v kauze „fekálny fantóm“.

NASPAŤ