Kybernetická vojna nie je fikcia #armáda#kybernetická bezpečnosť#kybernetická vojna#Muscatatuck#výcvik

Súperenie krajín a nadnárodných skupín, vojenstvo a boj sa nezadržateľne prenášajú aj do kybernetického priestoru. Začiatkom decembra americká armáda vykonala previerku schopností prvého práporu kybernetického boja.

#armáda #kybernetická bezpečnosť #kybernetická vojna #Muscatatuck #výcvik

U nás si ešte len začíname uvedomovať vymoženosti a zraniteľnosť informačných systémov a hľadáme riešenia pre ich ochranu a obranu. Vo viacerých krajinách pracujú na rozsiahlej kybernetickej obrane a dokonca už pripravujú aj ofenzívne kybernetické spôsobilosti.

Cvičenie 915-teho práporu v Muscatatuck Urban Training Center (Zdroj: Steven Stover/U.S. Defemse Department)

Vojna preniká do kybernetického priestoru

NATO v roku 2016 uznalo kybernetický priestor ako piatu vojenskú doménu k zemi, vzduchu, moru a vesmírnemu priestoru. Viaceré krajiny ako Čína, Severná Kórea, Rusko, Izrael či Irán celé desaťročia vyvíjajú ofenzívne kybernetické spôsobilosti, ako napríklad schopnosť nepozorovane penetrovať do vnútra systému. No nepozorovaným hackerstvom to nekončí. Nedávno sme videli vydieračské útoky na americkú infraštruktúru či záhadný výbuch a požiar v iránskom jadrovom zariadení.

Rozvoj operačných schopností kybernetického boja intenzívne pokračuje aj v USA. Začiatkom decembra sa vo výcvikovom centre Muscatatuck (Indiana) uskutočnilo hodnotiace cvičenie 915-teho práporu kybernetického boja armády USA. Prápor bol vytvorený v roku 2019 ako súčasť 780-tej prieskumnej brigády pozemných síl USA. Hlavným účelom cvičenia bolo overiť operačné spôsobilosti expedičných tímov kybernetických a elektromagnetických spôsobilostí (ECT – expeditionary cyber and electromagnetic activities team) v zostave práporu.

Neobvyklé cvičenie

Išlo o prvé cvičenie tohto druhu, ktoré plnilo úlohu certifikačného cvičenia pre určené ECT. Prvé z týchto tímov boli hodnotené na uvedenom cvičení. Celkom majú postaviť 12 takýchto tímov. Ide o takticky nasaditeľné podporné jednotky kybernetického a elektronického boja, ktoré môžu pôsobiť samostatne alebo na podporu bojových jednotiek. Niektorí ich spôsobilosti prirovnávajú k tímom predsunutých leteckých navádzačov, ktoré zabezpečujú palebnú a prieskumnú leteckú podporu pozemným jednotkám. Tentoraz ide o podporu v kybernetickom priestore.

ECT majú podľa zoznamu hlavných spôsobilostí (METL – mission essential tasks list) plniť tri hlavné úlohy:

🔹 vykonávať aktivity expedičného nasadenia vrátane všetkých činností  potrebných  pre tím ako plánovanie, organizácia a nasadenie tímu po administratívnej a logistickej stránke;

🔹 zriadiť prevádzku infraštruktúry potrebnej pre integráciu do sietí nadriadeného stupňa a prevádzkovať ich;

🔹 poskytovať podporovaným formáciám informačnú výhodu (definícia ešte nie je dokončená).

Nové spôsobilosti a doktrína

Tzv. informačná výhoda je nový pojem, ktorý má zachytiť nové požiadavky na schopnosť vedenia operácií v modernom informačnom prostredí. To zahŕňa informačné, psychologické a ovplyvňovacie operácie. Najnovšie konflikty sa vyznačujú vysokou komplexnosťou a schopnosťou vykonávať aj tzv. podprahové operácie bez použitia smrtiacich zbraní.

Spojené štáty zriadili spoločné kybernetické veliteľstvo, US Cyber Command (USCYBERCOM) už v polovici roku 2009 na základni Fort George C. Mead (Maryland), kde sídli aj americká agentúra NSA (národná bezpečnostná agentúra). Riaditeľ NSA bol dlhé roky súčasne veliteľom USCYBERCOM. 4. mája 2018 sa USCYBERCOM stalo plne samostatným veliteľstvom a jedným z jedenástich najvyšších amerických tzv. funkčných veliteľstiev.

Testovaný 915-ty prápor kybernetického boja je súčasťou už spomínanej prieskumnej brigády kybernetického veliteľstva pozemných síl (ARCYBER – Army Cyber Command), ktoré tvorí pozemný komponent USCYBERCOM.

Námet cvičenia nebol typicky vojenský a aj výcvikový priestor bol vyberaný za týmto účelom. Jeden zo scenárov rozohrával situáciu, v ktorej sa skupina teroristov usadila v guvernérskom sídle.  Malo ísť o chytrý dom vybavený modernými elektronickými spotrebičmi napojenými na internet. Podporovaná vojenská jednotka sa snaží teroristov vypudiť z budovy, nesmie však dôjsť k nekontrolovanému  boju. ECT mal cez „internet vecí“ získať situačný prehľad a využiť kybernetické efekty, ktoré by priviedli teroristov k opusteniu budovy.  

Unikátne výcvikové zariadenie v Muscatatuck inšpirované Slovenskom

Bežne chodia americké jednotky a formácie v rozsahu celej brigády na certifikačné cvičenia do komplexných výcvikových centier (CTC – Combat Training Center). Tentokrát si 915-ty prápor zvolil  Výcvikové centrum pre boj v zastavaných priestoroch Muscatatuck v Indiane.

Ide o výcvikové centrum vybudované v priestoroch opusteného psychiatrického liečebného komplexu. Centrum patrí národnej garde štátu Indiana a postupne bolo prebudované na unikátny výcvikový komplex, ktorý okrem národnej gardy slúži na špecializovaný výcvik aj jednotkám  americkej armády.

Toto centrum som mal možnosť navštíviť v máji 2016 v rámci pracovnej návštevy partnerskej národnej gardy štátu Indiana. Už vtedy bolo centrum unikátne vybavené na výcvik v širokom spektre kombinovaných kinetických a kybernetických aktivít. Na jeho výstavbu malo vplyv aj Slovensko. Bývalý veliteľ národnej gardy sa totiž nechal podľa jeho slov inšpirovať tým, čo videl počas svojich návštev na Lešti v tzv. Malej Moskve. To výrazne ovplyvnilo jeho myšlienku prebudovať opustenú liečebňu na centrum výcviku v zastavaných priestoroch.

Zdroj: https://www.c4isrnet.com/information-warfare/2021/12/22/us-army-conducts-first-tactical-cyber-exercise-readying-teams-for-operations/

Podobné články:

Pavel Macko – Irán: Nová úroveň kybernetických hrozieb

Pavel Macko: Experti čakajú ďalšie kybernetické útoky na infraštruktúru

NASPAŤ