Rádio Slovensko: Z prvej ruky

Diskusia s generálom Jiřím Šedivým, bývalým NGŠ AČR o situácii na Ukrajine a možnom vývoji situácie.

 

NASPAŤ