Stratégiu musí sprevádzať disciplína pri realizácii #akcia#disciplína#opcia#stratégia#VKTX

Aj tá najlepšia stratégia sa bez prísnej disciplíny zmení na chaotické pobehovanie po bojisku.

#akcia #disciplína #opcia #stratégia #VKTX

Existuje veľké množstvo osvedčených stratégií pre investovanie alebo obchodovanie (trading), ktoré sa dajú nájsť v literatúre, od známych, alebo si môžete vymyslieť vlastnú a pred ostrým použitím si ju cvične testovať.

Nie je nič horšie, ako sa pod vplyvom emócií, konkrétneho úspechu alebo neúspechu odkláňať od zvolenej stratégie, robiť v nej výnimky. Tie sú nakoniec niekedy potrebné, najmä ak máte k dispozícii informácie, ktoré Vás výnimočne nútia urobiť nevyhnutnú zmenu. Ale lepšie je sa držať zvolenej stratégie a nastavených pravidiel pre konkrétne aktivity (nákupy, predaje, krátenie, navyšovanie…) pre konkrétne pozície. Ak aj napriek tomu dospejete k záveru, že zvolená stratégia nefunguje, potom je lepšie úplne zmeniť stratégiu a zvoliť si inú, než ad hoc improvizovať.

Príklad

Pred pár dňami som Vám predstavil moje rastové strednodobé portfólio v štádiu výstavby, ktoré som začal stavať v novembri 2023. Na každú pozíciu dávam rovnako cca 500 USD. Cieľ je 30-40 pozícií. Teda jedna pozícia max, 2,5 (3) % z portfólia. Aktuálne mám len 12 pozícií. Upozorňujem, že toto nie je „value“ portfólio, ale agresívne rastové portfólio.

Stav k 22.2.2024

Obr. : Portfólio, Stav ku 22.2.2024

Ak akciová pozícia dosiahne +100 %, krátim na polovicu a reinvestujem do novej pozície. Ale len keď vidím, že pozícia stagnuje. Pokiaľ rastie, snažím sa ju držať aj po prekročení 100 % a hľadať zdroje inde. Cieľ je držať pozície minimálne rok (aj kvôli daniam), ale druhú polovicu držať stále, kým nezačne výrazne padať (aby som nepredal príliš skoro napr. budúci AMZN). Keďže som v rastovom a budovacom štádiu, pozície, ktoré sa dlho nehýbu alebo nenaplnia investičnú tézu/predpoklad, tak ich krátim, zapíšem stratu 10-20 % a reinvestujem zdroje.

VKTX – Viking Therapeutics, Inc.

Túto pozíciu som otvoril 20.12.2023. Naposledy pred 5 dňami to bola najúspešnejšia položka, kontinuálne rástla a dosiahla 100,66 %. Ide o perspektívnu biofarmaceutickú firmu, ktorá má viacero rozpracovaných vývojov a liečiv v štádiu testovania.

Investičná téza (skrátené):

Perspektívna firma, dobrý manažment, dravá, viacero dobrých projektov, veľa investícií do vývoja, EPS (-0,91 USD). Potenciálny štart prudkého rastu (breakout) buď pri dobrých testoch nových liečiv, alebo potenciálny kandidát na prevzatie (akvizíciou) veľkou farma firmou.

Udalosť:

Pozícia VKTX kontinuálne rástla od 20.12.2023, obstarávacia cena bola 18 USD/akcia, narástla až na 110 %. 27. februára 2024 oznámili pozitívne výsledky druhej fázy klinických testov liečiva proti obezite (lukratívna položka). Nastal breakout, akcie pred otvorením trhov 27.2. vyskočili o 100 %, v priebehu dňa vyskočili až na 132 %, uzavreli nakoniec vyššie o 121 % na cene 85,05 USD. Je to netypický, ale obrovský rast pozície, ale to sa u takýchto akcií stáva. Celkové zhodnotenie od otvorenia pozície (20.12.2023) ku dňu 27.2. (EOB) dosiahlo +372,5 %. Nasledujúci deň pokračovali v raste aj napriek padajúcim trhom, cena fluktuovala, v dobe písania príspevku bola cca 98 USD/akciu, teda pozícia zaznamenal priebežný rast 444,4 % od otvorenia pozície (20.12.2023).

Naspäť ku stratégii a disciplíne

Ako som naznačil, po dosiahnutí 100 % stratégia počíta s krátením pozície o 1/2 (vybratie zisku) a ponechanie 1/2 ďalej v portfóliu. Vo vyššie popísanej stratégii sú ale dôležité 2 vety: „Ale len keď vidím, že stagnuje. Pokiaľ rastie, snažím sa ju držať aj po prekročení 100 % a hľadať zdroje inde.“. Ak by som teda túto pozíciu po dosiahnutí 100 % krátil na 1/2, mal by som síce zisk z prvej poloviny 100 % a u druhej po 27.2. až +372,5 %. Lenže som dodržal svoju stratégiu doslovne v tom, že vzhľadom na to, že pozícia stále rástla, podržal som ju celú. Trh ma za to odmenil rastom o 372,5 % (444,4 %) u celej pozície. To by som nijako nedosiahol reinvestovaním zisku po predčasnom krátení pozície.

Záver

Takýto pohyb je výnimočný. Väčšina pozícií bude podstatne slabšia, niektoré budú klesať. Ale dôležité je sa držať zvolenej stratégie dokiaľ funguje a zbytočne nezmätkovať. Byť disciplinovaný a držať sa stanovených pravidiel pri otváraní, uzatváraní a vyberaní ziskov.

Táto konkrétna pozícia (VKTX) je po poslednom skoku značne prehriata a je disproporčne veľká v stále budovanom portfóliu. Ešte chvíľu zrejme bude mať hybnosť (momentum) a bude rásť v dôsledku úspešných testov druhej fázy v atraktívnom segmente farmaceutiockého trhu, liekov proti obezite. Dokonca môže vypáliť rybník mnohonásobne väčším firmám, alebo sa stať ich akvizičným cieľom.

V apríli bude reportovať hospodárske výsledky. Firma stále generuje stratu, čo je v tomto štádiu pochopiteľné. Jej výsledky v jednej konkrétnej liečebnej substancii boli podstatne lepšie než u zavedených a silnejších súperov. Ale firmu čakajú aj potenciálne prekážky na ceste. Výsledky 3, fázy testovania nemusia byť také dobré, firma nemusí zvládnuť masovú výrobu, jej ziskovosť nemusí byť podľa očakávania. Teda v b udúcnosti môže dôjsť aj k výraznému poklesu momentálne nafúknutej pozície, alebo aj k ešte výraznejšiemu rastu.

Takže budem pozíciu pozorne monitorovať a hľadať správny moment na jej krátenie na 1/2. Dnes má pôvodná pozícia v hodnote 540 USD trhovú cenu skoro 3.000 USD, Takýto rast za niečo vyše dvoch mesiacov je neobvyklý aj pre obchodovanie opcií (pákový efekt), u akcií je to extrém. Zisk z prvej polovice mi umožní v portfóliu otvoriť až tri nové pozície po 500 USD. Keďže portfólio je príliš jednostranné s prevahou technologických firiem a skôr či neskôr príde tzv. rotácia trhu (vysvetlím inokedy), potrebujem ho sektorovo diverzifikovať. Najbližšie by som chcel nejaké položky zo spotrebiteľského sektoru, napr. kozmetiku, potraviny, ktoré sa budú predávať vždy a posilniť chcem aj farma sektor, lebo lieky a výživové doplnky sa budú predávať tiež.

Upozornenie:

1) Všetky akciové tituly zverejnené v mojom príspevku sú výlučne položky môjho súkromného portfólia a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za investičné odporúčanie.

2) Investovanie do akcií a obchodovanie s opciami si vyžaduje znalosti, prax a opatrnosť, podlieha veľkým výkyvom trhov a predstavuje značné riziko straty investovaných prostriedkov.

NASPAŤ