Ako dosiahnuť mier na Ukrajine? #Blanár#Fico#Kéry#mier#Rusko#Ukrajina#veľvyslanec RF#Vojna na Ukrajine

Som za mier a odmietam podporu či ospravedlňovanie agresie poslancami Smeru-SSD! Ponúkam lepší mierový postup.

Oznam NR SR o rokovaní poslancov Smeru-SSD s veľvyslancom RF. (Zdroj: NR SR)

Poslanci za Smer-SSD Fico, Blanár a Kéry intenzívne rokujú s predstaviteľom agresora, ktorý má na svedomí desaťtisíce životov, masívnu devastáciu infraštruktúry na Ukrajine, útrapy miliónov Ukrajincov a sťaženie života stoviek miliónov obyvateľov Európy. Pokrytecky hovoria o mieri ako o hlavnej stratégii pri riešení eskalácie napätia. Znie to rozumne, ak by to nebolo z úst tých proruských štváčov, ktorí ešte pred 24.2.2022 svojími aktivitami otvorene podporovali ruské agresívne záujmy a vytvárali dojem, že Rusko je ohrozené. Fico, Blanár a Kéry sa tvária, že nevedia, že vražda nikdy nemôže byť výkonom spravodlivosti, rovnako ako ruská brutálna agresia nie je nástrojom mieru.

Fakty: Ruská eskalačná špirála smrti

📛2014 Rusko skrytou vojenskou akciou obsadzuje Krym a následne ho anektuje, prezlečení ruskí spravodajci a vojaci začali agresiu na Donbase a okupujú časť územia Ukrajiny.

📛15.12.2021 – Rusko sa vyhráža vojnou a dáva neprijateľné ultimátum Ukrajine, NATO, USA, Švédsku a Fínsku. Rusko si nárokuje na Ukrajinu a sféru vplyvu v celej strednej Európe, anulovanie nášho vstupu do NATO a celého rozšírenia NATO po roku 1997.

📛 21.2.2022 Rusko oficiálne uznáva nelegitímne odštiepenecké republiky vytvorené ozbrojeným násilým ruských síl v prestrojení na území Ukrajiny v rokoch 2014-2022 a deklaruje pripravenosť k vojenskej intervencii.

📛24.2.2022 v skorých ranných hodinách začína Rusko bezprecedentnú vojnú v Európe od 8.5.1945, keď všetkými prostriedkami námorníctva, letectva a pozemných síl okrem ZHN útočí na celé územie Ukrajiny. Účastníkom vojnového konfliktu na strane agresora sa stáva Bielorusko, z ktorého územia je vedená vojenská agresia.

📛Ukrajinci aj napriek obrovskej presile kladú húževnatý odpor. Medzinárodné spoločenstvo blokované ruským vetom v BR OSN pomaly odsudzuje agresiu a začína poskytovať pomoc, ako ho k tomu zaväzuje Charta OSN. Valné zhromaždenie OSN rezolúciou 141 členských krajín odsudzuje agresiu Ruska.

📛Ruské vojská masívne porušujú medzinárodné humanitárne právo a dopúšťajú sa masívnych vojnových zločinov. Napriek tomu sa im v agresii nedarí a tak stupňujú vyhrážky použitia jadrových zbraní.

📛21.9.2022 prezident Putin vyhlasuje všeobecnú mobilizáciu (slovo „obmedzená“ v dekréte nie je) a ruskí predstavitelia stupňujú jadrovú hrozbu.

📛30.9.2022 Putin oficiálne ohlasuje uprostred vojnových operácií ruského agresora anexiu násilne obsadených území, pričom za ruské územie prehlasuje aj teritóriá, ktoré sa okupačným vojskám ani nepodarilo obsadiť. Následne anexiu schválil ústavný súd, poslanecká snemovńa a senát. Pokračuje ruské jadrové zastrašovanie.

📛19.10.2022 prezident Putin vyhlasuje stanné právo na okupovaných a anektovaných územiach. Pokračujú ruské útoky na celé územie Ukrajiny a jadrové zastrašovanie.

📛19.10.2022 podpredseda NR SR J. Blanár, predseda výboru NR SR M. Kéry a poslanec R. Fico asi bez akéhokoľvek mandátu rokujú s veľvyslancom agresora vedúceho vojnu na Ukrajine. Nie je známe či odsúdili ruskú agresiu a či de facto nepodporujú snahu Ruska o jej legitimizáciu, porušenie Charty OSN, násilné odthnutie časti územia Ukrajiny a likvidáciu jej suverenity. Pokrytecky to nazývajú „mierovou stratégiou“.

Pýtam sa, akým právom a na základe akého mandátu a od koho podpredseda NR SR Blanár a poslanci Fico a Kéry rokujú za SR a nepriamo ospravedlňujú ruské porušenia medzinárodného mieru a de facto legitimizáciu porušovania Charty OSN? Chcú asistovať pri parcelovaní Ukrajiny a akým právom? Čo všetko za SR sľúbili Ruskej federácii? Akú časť územia SR by boli ochotní odovzdať prípadnému agresorovi proti SR?

Mierový plán pre Ukrajinu podľa medzinárodného práva

Snahou všetkých krajín a politikov sveta musí byť dosiahnutie spravodlivého mieru v súlade s chartou OSN. Nie je možné pod zámienkou mieru v situácii, keď sa agresorovi nedarí dosiahnuť jeho ciele, dodatočne legitimizovať agresiu. Preto na rozdiel od svojvoľne konajúcich poslancov Fica, Blanára a Kéryho som presvedčený, že mier sa dá a musí nastoliť a to nasledovným postupom:

1️⃣ Rusko bezpodmienečne požiada o zastavenie paľby a oznámi začiatok sťahovania vojsk z okupovaných území.

2️⃣ Rusko začne okamžite po zastavení paľby sťahovať svoje vojská pod dohľadom medzinárodných pozorovateľov monitorujúcich zastavenie paľby a odsun ruských vojsk.

3️⃣ Rusko formálne anuluje nelegálne anexie ukrajinských území vrátane Krymu. Medzinárodné spoločestvo jasne formuluje podmienky, po splnení ktorých sa Rusko môže plnohodnotne vrátiť na medzinárodnú scénu.

4️⃣ Rusko a Ukrajina sa bez predbežných podmienok zúčastnia priamych mierových rokovaní za asistencie medzinárodného spoločenstva.

5️⃣ Medzinárodná mierová konferencia musí smerovať k dosiahnutiu trvalého mieru a riešeniu následkov vojny vrátane:

– plného obnovenia suverenity Ukrajiny v medzinárodne uznávaných hraniciach

– bezpečnostných záruk pre Rusko a Ukrajinu vrátane garančného mechanizmu

– postavenie osôb podozrivých z vojnových zločinov pred medzinárodný trestný súd

– podielu Ruska na povojnovej obnove Ukrajiny a odstraňovaní vojnových škôd.

Toto je Mackov mierový plán pre Ukrajinu a Rusko. Ak to Fico, Blanár a Kéry myslia s mierom vážne, mali by si ho osvojiť, využiť svoj vplyv a medzinárodné kontakty a verejne presadzovať takýto mierový plán. Samozrejme v súlade s ich kompetenciami, zákonmi a medzinárodným právom.

Pripomienka práva platného v SR

§ 417 Trestného zákona

Ohrozenie mieru

(1) Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

Zdroj: NR SR

NASPAŤ