Dezinformácie sú bežnou súčasťou vojny! #Čína#hybridná vojna#Informačné operácie#meta#Rusko#Vplyvové operácie

Neskoro, ale predsa! Meta sa rozhodla vypnúť dve siete (ruskú a čínsku), ktoré sa podieľali na koordinovaných podvratných aktivitách v online priestore a na sociálnych sieťach Mety.

#Čína #hybridná vojna #Informačné operácie #meta #Rusko #Vplyvové operácie

Súhrn poznatkov k vypnutým sieťam. (Zdroj: meta)

Na základe vyšetrovania a poznatkov mety, išlo v obidvoch prípadoch o koordinované multidoménové ovplyvňovacie operácie.

⛔️čínska sieť ovplyvňovala americkú domácu politiku a českú zahraničnú politiku vo vzťahu k Číne a Ukrajine
⛔️rozsiahla ruská sieť sa zameriavala predovšetkým na Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a Ukrajinu v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine a jej dopady.

Rusko a Čína dlhodobo organizujú vplyvové operácie po celom svete. Zatiaľ čo Čína sa prevažne snaží o získavanie pozitívnych vzťahov ku svojej krajine a politike čínskej vládnej moci, v prípade Ruska ide o systematickú hybridnú vojnu s cieľom podvratnej činnosti a oslabenia rozhodovacích schopností v cieľových krajinách, majúcu charakter nepriateľských aktivít.

Jedným zo základných pilierov ruskej štátnej doktríny je vnímanie medzinárodných vzťahov ako permamentného konfliktu a neľútostného súperenia, ktoré v rôznych fázach prebieha v odlišných formách. Ale stále ide o konflikt, ktorý sa trvale prejavuje v diplomatickej, informačnej, vojenskej a ekonomickej oblasti.

Preto je treba vnímať rozdiel medzi náhodnou činnosťou konšpiračnej a dezinformačnej scény, ktorá vzniká prirodzenými aktivitami ľudí s rôznymi pohnútkami od zárobkovej činnosti až po šarlatánstvo a cieľavedomými a koordinovanými, ale dobre maskovanými aktivitami cudzej moci.

Použitie informačných spôsobilostí na dosiahnutie vplyvu (Zdroj: US Joint Publication 3-13)

Zatiaľ čo nad prvými stačí mávnuť rukou a budovať v ľuďoch kritické myslenie, v druhom prípade ide o systematickú aktivitu s nepriateľskými úmyslami, ktorej sa musíme aktívne brániť.

Ovplyvňovanie vedie k dosiahnutiu strategických a operačných cieľov (Zdroj: US Joint Publication 3-13)

Zdroj: https://about.fb.com/news/2022/09/removing-coordinated-inauthentic-behavior-from-china-and-russia/

NASPAŤ