Právne diskusie netreba politizovať! #chatagate#justícia#korupcia#Lipšic#prokuratúra#Žilinka

Platí to aj pre generálneho prokurátora Žilinku. Je o mne známe, že som kritizoval výber Daniela Lipšica na špeciálneho prokurátora. Svoj názor, že by to mal byť niekto iný som nezmenil. Ale v prípade použiteľnosti nahrávok z Chatagate (odpočúvanie Chalupárov) jeho postoj považujem za korektný a profesionálnejší ako postoj generálneho prokurátora.

Zdroj: Aktuality.sk (facebook)

Generálny prokurátor Žilinka a krajská prokuratúra v Nitre v rozpore so svojim poslaním a právnym postavením nazerajú na prípad Chatagate príliš mocensko-politicky. Politiku treba nechať politikom a držať sa zásady „Padni komu padni“.

Právne spory a rozdielne právne názory (ak to nie sú len prebalené politické záujmy) treba riešiť čisto odborne a právne. To je presne to, čo sa od pána Žilinku a jeho inštitúcie podľa čl. 149 – 151 Ústavy SR očakáva. Bohužiaľ, generálny prokurátor sa stále viac tvári ako politik, ktorý si myslí, že má právomoci na úrovni hlavy štátu. NEMÁ A NESMIE MAŤ! ÚSTAVA SR A ÚSTAVNÉ ZÁKONY MAJÚ PODSTATNE VIAC ČLÁNKOV, AKO TO PREZENTUJE PÁN ŽILINKA.

Pre úplnosť si dovolím odcitovať čl. 149-151 Ústavy SR, aby bolo jasné, že kompetencie a právomoci prokuratúry určuje obyčajný zákon, ktorí schvaľujú poslanci NR SR a nie pán Žilinka:

„PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čl. 149 Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.

Čl. 150 Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.

Čl. 151 Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácii prokuratúry ustanoví zákon.“

Zdroj:

https://www.aktuality.sk/clanok/5q9469n/daniel-lipsic-video-z-polovnickej-chaty-moze-vyhodnotit-len-dozorovy-prokurator/

NASPAŤ