EÚ by mala v Poľsku nasadiť FRONTEX #Bielorusko#EÚ#FRONTEX#hybridné pôsobenie#ochrana hraníc#Poľsko

Lukašenko stupňuje svoj tlak na poľské hranice. Je čas nasadiť na ochranu hraníc EÚ jediné skutočné európske jednotky.

#Bielorusko #EÚ #FRONTEX #hybridné pôsobenie #ochrana hraníc #Poľsko

Je čas nasadiť na ochranu hraníc FRONTEX, európsku pohraničnú a pobrežnú stráž (Pavel Macko, Zdroj: FRONTEX/facebook)

Nielen Poľsko, ale aj ďalšie členské krajiny hovoria o bezpečnostnej hrozbe pre EÚ a hybridnom pôsobení bieloruského režimu voči Poľsku a jeho spojencom. Niektorí dokonca odporúčajú aj aktiváciu článku 4. zmluvy o NATO (konzultácie) vzhľadom na to, že na hraniciach dochádza k bezpečnostným incidentom stimulovaným bieloruskými štátnymi orgánmi. Na poľských hraniciach sa pýta rázna akcia, ale súčasne netreba zbytočne eskalovať situáciu. Konzultácie NATO sú fajn, ale tu môže lepšiu úlohu zohrať Európska únia.

Jednou z reakcií Európskej únie po migračnej kríze v roku 2015 bola v roku 2019 reorganizácia pôvodnej Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX). V priebehu pár rokov mala táto agentúra vytvoriť profesionálny zbor 10 tisíc uniformovaných príslušníkov europskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Tá mala byť schopná operačného nasadenia a posilnenia kapacít členských krajín pre ochranu vonkajšej hranice EÚ na súši aj na mori. Podrobnosti stanovuje Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2018/1896 z 13. novembra (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN)

Hlavnými úlohami agentúry by malo byť:

🔹 vypracovanie technickej a operačnej stratégie ako súčasť vykonávania cyklu viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc;

🔹 dohliadanie na účinné fungovanie kontrol vonkajších hraníc; vykonávanie analýzy rizík a posúdení zraniteľnosti;

🔹 poskytovanie zvýšenej technickej a operačnej pomoci členským štátom a tretím krajinám prostredníctvom spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov;

🔹 zabezpečenie praktického vykonávania opatrení v prípade situácie, ktorá si vyžaduje naliehavú akciu na vonkajších hraniciach;

poskytovanie technickej a operačnej pomoci pri podpore pátracích a záchranných operácií týkajúcich sa osôb v núdzi na mori;

🔹 a organizovanie, koordinovanie a vykonávanie návratových operácií a intervencií.

Vyskúšajme FRONTEX aj keď nie je plne spôsobilý

Je jasné, že aj z dôvodu pandémie, agentúra ešte nie je dobudovaná na plný profil. Aj ten by mal byť následne v budúcnosti znova posúdený a prípadne rozšírený. Sídlo agentúry FRONTEX je vo Varšave. Zatiaľ toho veľa v prípade Poľska neurobila. 28. októbra tohto roku FRONTEX organizoval workshop o strelných zbraniach pre príslušníkov poľskej pohraničnej stráže a colníkov. Chce to niečo viac.

Aj keď agentúra nie je plne dobudovaná, je čas ju plne nasadiť do skutočnej operácie po boku poľských kolegov a čeliť tak Lukašenkovej hrozbe spoločne. Ak nechceme, aby EÚ mala ďalší patetický projekt podobný bojovým skupinám EU, ktoré nikdy neboli nasadené, tak by sme nemali zmeškať túto príležitosť. V čase napätých vzťahov medzi EÚ a Poľskom by to bol konečne jeden dobrý signál jednoty v zlých časoch. Nemala by nás odradiť úroveň operačných schopností a veľkosť jednotiek FRONTEXU.

Už samotná prítomnosť jediného európskeho uniformovaného zboru na poľských hraniciach by bola jasným odkazom nielen Lukašenkovi, že EÚ to so svojou spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou myslí vážne.

Foto: FRONTEX/facebook

NASPAŤ