Blahoželám, páni generáli! #Bella#generáli#Kollárik#povýšenie#Šimko#Verčimák

Úprimne blahoželám bývalým kolegom k vymenovaniu do prvej generálskej hodnosti (brigádny generál):

🏅 Ivanovi Bellovi

🏅 Alexandrovi Kollárikovi

🏅 Slavomírovi Verčimákovi

a povýšeniu do hodnosti generálporučík

🏅🏅🏅 Vladimírovi Šimkovi.

Povyšovanie generálov (Zdroj: MO SR)

Obzvlášť úprimne ma teší vymenovanie nášho kozmonauta Ivana Bellu do hodnosti brigádneho generála. S Ivanom sa poznáme práve ešte z čias prípravy jeho letu! Páni, v nových hodnostiach želám veľa úspechov a múdrych rozhodnutí!

NASPAŤ