Česť a sláva hrdinom Dukly! #1. čs armádny zbor#Deň hrdinov Dukly#Dukla#KDO

Dnes si Dňom hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie pripomíname 77. výročie vstupu oslobodzovacích vojsk 1. čs. armádneho zboru a sovietskej armády na územie Československa a dnešného Slovenska.

Vztýčenie hraničného stĺpu ČSR (Zdroj: VHÚ Praha)

Začalo sa tým priame oslobodzovanie nášho územia od fašizmu. Celé desaťročia bol tento deň aj sviatkom československej armády. Hodnotenie operácie, jej priebehu a výsledkov, ako aj zlyhania dvoch východoslovenských divízií, ktoré mali otvoriť cestu osloboditeľom ponechávam historikom.

Chcem len vzdať hold 21 tisíc sovietskym a 1800 československým bojovníkom, ktorí za mesiace ťažkých bojov položili svoj život pod Duklou.Česť a sláva patria všetkým tým, čo sa neváhali zapojiť do ozbrojeného zápasu za našu slobodu v Slovenskom národnom povstaní, či na východnej alebo západnej fronte. Niektorých hrdinov poznáme po mene, ale o tisíckach ďalších vedia len ich najbližší príbuzní.

Boli to všetko odvážni ľudia, ktorí neváhali a riskovali aj to najcennejšie čo mali, svoj život a život svojich najbližších. Mohli v kľude čakať doma za pecou alebo pasívne sedieť v zajateckých táboroch na to, ako sa vojna vyvinie. Ale našli odvahu a urobili správne rozhodnutie a to, čo bolo treba pre porážku zla. Mnohí prešli tisícky kilometrov, aby sa dostali tam, kde sa mohli pripraviť na boj a vrátiť sa domov ako osloboditelia. Veľká časť sa konečného víťazstva nedožila.

Nikdy nesmieme zabudnúť na odvahu a obety všetkých čo bojovali za našu slobodu!

Foto: VHÚ Praha

NASPAŤ