Dozvedeli sme sa, že SIS chystá utajovanú misiu na Mars. #bezpečnosť#korupcia#SIS#spravodajské služby#zneužívanie moci

Takto nejako by mohol znieť nadpis v rubrike fikcia jedného známeho týždenníka. Starý vtip hovorí, že neexistuje bývalý spravodajský dôstojník. Čo už nie je fikcia, je to, že ich počet neustále rastie.

Na to, že sme jedna malá podkarpatská republika s počtom obyvateľom menšieho čínskeho mesta, agenti SIS trčia doslova všade. V relatívnom počte spravodajcov a ich spoločenským vplyvom sme asi spravodajská veľmoc. Nájdeme ich v štátnych inštitúciách, sú namontovaní v policajných vyšetrovaniach, rozpracovávajú sudcov a prokurátorov, sú zapojení v organizovanom zločine často ako riadiaci dôstojníci, sledujú novinárov a infiltrujú nielen do politických strán, ale bohvie kam ešte.

SIS potrebuje reformu (Foto: aktuality.sk/facebook)

Najnovšie portál aktuality.sk prináša informáciu o ďalšom realitnom magnátovi so spravodajským profilom. Slovenská informačná služba je civilná spravodajská a bezpečnostná služba Slovenskej republiky. Je to monokraticky riadený a samostatný štátny orgán. Podľa § 1 ods. 2) zákona NR SR č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov plní úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.

Vo svojej činnosti sa spravuje ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.SIS má chrániť štát. Denne nám pribúdajú informácie, že v skutočnosti sa táto služba už dávno vymkla verejnej kontrole. Politici ju nielen nezvládajú, ale ešte ten stav zhoršujú. Dokonca aj za súčasnej protikorupčnej vlády vidíme snahu o angažovanie bývalých policajtov a dokonca gaunerov s tajnej službe. Načo? Vytvára SIS paralelné vyšetrovacie orgány a mocenské štruktúry?

Po škandále s bývalým riaditeľom kontrarozviedky P. Tóthom má SIS zakázané infiltrovať sa do médií. Otázka dňa je, či to robí aj naďalej smerom k politickým stranám, štátnym orgánom, prokuratúre a justícii. Ten, kto ich priamo alebo nepriamo ovláda, ten ovláda celý štát. To isté platí pre toho, kto ovláda SIS.

Naše spravodajské služby potrebujú dôslednú reformu , očistu od závadových osôb, zmenu zamerania, trvalú prípravu v oblasti etiky a morálky a poriadnu kontrolu. Inak povedané, potrebujeme ústavné poistky, aby súčasní ani bývalí spravodajci nemohli uniesť náš štát.

Vyzerá to tak, že táto vládna garnitúra nemá morálne ani odborné kapacity na to, aby dostala SIS pod kontrolu. A tej novej, demokratickej a schopnej vlády sa už nemusíme dočkať.

Foto: facebook/aktuality.sk

NASPAŤ