Referendum v čase krízy je cesta k rozvratu #predčasné voľby#prezidentka#referendum#Ústava SR#Ústavný súd

Prezidentka sa rozhodla pre rozumný krok!. Rozhodla sa najprv opýtať sa Ústavného súdu na ústavnosť referenda o predčasných voľbách, než vypíše referendum na základe petície organizovanej niektorými opozičnými stranami. Je to rozumný krok, pretože referendum má zmeniť výsledky slobodných volieb.

#pred0časné voľby #prezidentka #referendum #Ústava SR #Ústavný súd

Referendum by nemalo slúžiť na zrušenie výsledkov demokratických volieb

Je potrebné mať absolútnu istotu o prípustnosti referendovej otázky, ako aj o spôsobe realizácie výsledkov prípadného úspešného referenda. Rešpektujem petičné právo občanov a to, že veľké množstvo z nich sa zapojilo do petičnej akcie. Tá bola účelovo organizovaná porazenými politickými stranami. Akýkoľvek záver Ústavného súdu je treba bezpodmienečne rešpektovať. Ak sa plénum Ústavného súdu SR uznesie, že referednum je zákonné, treba ho vyhlásiť a rešpektovať jeho výsledky.

Odmietam svojvoľné vyhlásenia ľudí ako páni Chmelár, Fico či Pellegrini a ich spochybňovanie kroku prezidentky. Jej postup je ústavný aj rozumný. Títo páni vo svojej samoľúbosti zabudli, že vykladať Ústavu SR má ústavný súd a nie oni sami. Naviac sú nevzdelaní a nekompetentní konať vo veci súladu referenda s ústavou. Svojimi vyjadreniami dopredu podnecujú svojich podporovateľov k nerešpektovaniu budúceho rozhodnutia ústavných sudcov, ak im nebude vyhovovať. To vytvára nátlak na Ústavný súd SR a je to mimoradne nebezpečný precedens v podrývaní kompetencií ústavných orgánov.

Referendum v čase krízy je stratou pudu sebazáchovy

Osobne si myslím, že organizovať účelové referendum na zvrátenie výsledkov volieb v čase globálnej pandémie nie je dobrý nápad. Okrem kritéria ústavnosti treba totiž brať do úvahy aj kritérium vhodnosti referenda a kritérium stability volebného a politického systému. Porazené opozičné strany chcú zmeniť výsledky slobodných volieb a zneužívajú na to objektívnu prírodnú pohromu. Vôľa a nálady občanov sú silne poznačené dôsledkami pandémie a jej intenzívneho zneužívania na politikárčenie zo strany neúspešných politických subjektov.

Takýto postup je proti základnému pudu sebacházachovy národa a štátu. V časoch rozsiahlej živelnej pohromy, prírodnej katastrofy alebo krízy či vojny nie je priestor na politický parazitizmus. Úlohou politických subjektov je národ zjednocovať a vyviesť ho z krízy. Zjednocovaniu príliš nepomohla ani samotná vládna koalícia. Čo je horšie, niektoré politické strany vnímajú obrovskú tragédiu ako šancu na politický prevrat. Pán Pellegrini sa tým na začiatku roka nijako netajil. Úplne jasne sa pre médiá vyjadril, že chce dosiahnuť politický prevrat. Chce ho zatiaľ dosiahnuť legálnymi prostriedkami.

To, že sa momentálne skrýva za údajnú anonymnú občiansku iniciatívu je len nedôstojná a falošná propaganda. Ak sa uskutoční toto referendum, smerujeme k precedensu, ktorý nás môže zaviesť na cestu rozvratu politického systému. Ak bude referendum úspešné, bude to výsledok vôle ľudu. Ale môže to byť aj začiatok zberu podpisov novej nespokojnej skupiny za ďalšiu zmenu výsledkov referenda či volieb novým referendom. Riziko rozvratu politického systému je veľké. Ale to nositeľom totalitných ideológií a autoritárskej formy vlády v podstate vyhovuje.

NASPAŤ