Dobrovoľným očkovaním asi nedosiahneme kolektívnu imunitu #covid-19#dobrovoľnosť#očkovanie#opatrenia#pandémia

6.5.2021

Aj keď sa postupne rozbieha očkovanie a zvyšujú dodávky očkovacích dávok, do dosiahnutia kolektívnej imunity máme ďaleko. Viaceré  krajiny  usilovne hľadajú cestu, ako výrazne zvýšiť počet zaočkovaných.

Od nedostatku vakcín k nedostatku zaočkovaných

Podľa prieskumov sa chce dať zaočkovať menej ako 50% Slovákov. Na dosiahnutie kolektívnej imunity potrebujeme dosiahnuť podstatne vyššie percento zaočkovaných. Aj pri zarátaní počtu ľudí, ktorí už prekonali chorobu a zníženej mobilite časti populácie, potrebujeme podstatne vyššie percento.

Chorobu prekonalo už 600 tisíc ľudí. Na dosiahnutie aspoň  minimálnej úrovne kolektívnej imunity potrebujeme podľa odborníkov zaočkovať najmenej ďalších 60 % populácie okrem tých, čo chorobu prekonali alebo sú už zaočkovaní.  Pre skutočne účinnú imunitu potrebujeme dokonca ešte podstatne väčšiu vyššiu úroveň preočkovania populácie.

Doteraz bol najväčším celosvetovým problémom nedostatok vakcín. Tie sú postupne k dispozícii vo väčších množstvách aj na Slovensku. Skutočným problémom, ktorý ohrozuje účinné vyriešenie pandémie, je dobrovoľnosť očkovania. Prakticky nikde na svete nie je dobrovoľný záujem o očkovanie tak vysoký, aby sa dala dosiahnuť účinná kolektívna imunita a tým postupné zastavenie pandémie.

Nezodpovedané otázky

Momentálne si užívame postupné uvoľňovanie obmedzujúcich opatrení z dlhej a tragickej druhej vlny pandémie. Zatiaľ je vývoj vďaka opatreniam a postupnému očkovaniu priaznivý. Ale takmer určite nás čaká aj tretia vlna pandémie. Otázka je len, kedy príde a ako budeme na ňu pripravení.

Doteraz sme riešili, ako pomôcť ľuďom a podnikateľom dotknutým vládou nariadenými obmedzeniami. Vymýšľali sa podporné schémy, zaviedol sa kurzarbeit, uplatňujeme covidové OČR.  Pri vakcinácii bolo najväčším problémom, kde narýchlo zohnať vakcíny a ako zabrániť predbiehaniu sa v čakárni na očkovanie. Ale s postupným rastom počtu zaočkovaných a hlavne s dostatkom vakcín bude Slovensko spolu s ďalšími demokratickými krajinami riešiť ďaleko ťažšie politické a morálne dilemy. To, či budeme potrebovať covid pas a či nedôjde k diskriminácii pri cestovaní tých osôb, ktoré ho nebudú mať, bude ten najmenší problém.

Ako už bolo uvedené, na zastavenie pandémie nám nepomôže žiadna forma covid pasu. Potrebujeme kolektívnu imunitu a eliminovať šírenie a mutácie vírusu SARS-Cov-2. Čo by sme mohli robiť, ak chceme dodržať dobrovoľnosť očkovania? Ako motivovať ľudí na očkovanie? Budeme musieť pristúpiť k aktívnej motivácii, nátlakovým motivačným metódam, alebo dokonca zaviesť povinné očkovanie?

Očkovanie nepostupuje rovnomerne

Aj napriek tomu, že Rusko podľa vlastných deklarácií vyváža Sputnik V do takmer 60 krajín sveta, v očkovaní vlastnej populácie je na chvoste medzi vyspelými krajinami. Samotní Rusi Sputniku a vakcinácii ako takej príliš neveria. Ruským orgánom sa podarilo ku dnešnému dňu zaočkovať len okolo 7 % populácie.

V prípade Spojených štátov pokračuje vakcinácia mimoriadne dobre. Ku dnešnému dňu už majú zaočkovaných 148,5 mil. obyvateľov, čo je viac ako 56,7 % populácie nad 18 rokov. K tomu treba prirátať viac ako 32 miliónov ľudí, ktorí chorobu prekonali.  No aj tak experti odhadujú, že sa im podarí na dobrovoľnej báze zaočkovať maximálne 70 % obyvateľov.

Podľa nášho ministra zdravotníctva máme u nás zatiaľ zaočkovaných vyše 1 milióna osôb a chorobu prekonalo 600 tisíc ľudí. Potrebujeme ešte zaočkovať minimálne 2 milióny osôb. Podľa posledného prieskumu sa ku koncu marca chcelo dať zaočkovať ešte 41,8 % občanov. Vláda doteraz nerobila prakticky žiadnu kampaň. Celkovo za reklamnú kampaň zaplatila 94 tisíc eur, čo je žalostne málo v porovnaní so stovkami miliónov eur sa antigénové testy.

Dokonca aj finančná skupina PENTA rozbehla masívnu mediálnu kampaň v prospech očkovania. Má výrazné aktíva v zdravotníctve a súkromnú zdravotnú poisťovňu Dôvera. Aj keď PENTA si potrebuje vylepšiť svoj obraz na verejnosti po zadržaní a obvinení jej bývalého šéf políciou, organizovanie reklamy na očkovanie je predovšetkým racionálne ekonomické rozhodnutie.

Liečba akútnych stavov covid-19 je podstatne drahšia, najmä ak ide o liečbu na covidových oddeleniach nemocníc. Rovnako nezanedbateľné sú dlhodobé následky choroby a potreba ich ďalšieho liečenia. Z tohto pohľadu je každá prevencia a reklama na ňu dobrá.

Minister Lengvarský sľubuje výraznú zmenu prístupu štátu. Nielen na Slovensku, ale vo všetkých demokraciách je zásadnou otázkou, či sa dobrovoľným očkovaním podarí dosiahnuť požadovaný stupeň zaočkovania. Povinné očkovanie je v demokraciách zatiaľ mimo hru.

Krajiny hľadajú cesty ako zvýšiť záujem o očkovanie

Aj napriek kampani a tragickým následkom pandémie, stále existujú veľké časti populácií, ktoré sa odmietajú dať očkovať. Najčastejšou argumentáciou je príliš krátky vývoj vakcíny, možné vedľajšie účinky a principiálna nedôvera k vládam a vedcom, ktorí si „vymýšľajú“. Dobrovoľnosť a prirodzený záujem obyvateľov o očkovanie nemusí stačiť na dosiahnutie potrebnej kolektívnej  imunity.

Taliansko uvažuje nad zavedením povinného očkovania zdravotníckeho personálu. Vláda to dôvodí tým, že nemôže dopustiť, aby nezaočkovaní zdravotníci ohrozovali ostatných občanov, ktorých zdravie majú chrániť. Podobne uvažujú aj v USA, kde chcú zaviesť povinné očkovanie príslušníkov ozbrojených síl, aktívnych aj záloh.

V štáte Západná Virgínia (USA) pristúpili k finančnej motivácii očkovania. Každý, kto sa podrobí očkovaniu, dostane 100 dolárov daňový kredit. Okrem masívnej reklamy, Američania chcú očkovanie podporiť aj rôznymi „darčekmi“.

Americký think-tank Brookings zverejnil zaujímavú úvahu ekonóma Joshua Gotbauma o možnosti nátlakového postupu zo strany zamestnávateľov. Je nepravdepodobné, že by federálna vláda zaviedla plošné povinné očkovanie. Podľa Gotbauma by tak mohli urobiť viacerí zamestnávatelia. Aj v Amerike platia všeobecné ľudské práva, vrátane možnosti odmietnuť očkovanie. Ale predsa len ich zamestnávatelia majú viacero možností, ako nepriamo zatlačiť na zamestnancov, aby sa dali zaočkovať. Tí síce musia rešpektovať práva a slobody zamestnancov, ale súčasne majú povinnosť chrániť zdravie tých ostatných.

Od motivácie k nepriamemu nátlaku?  

Základným argumentom k agresívnejšiemu prístupu k očkovaniu je potreba vyváženia slobody a zodpovednosti. Nezodpovedný jedinec, ktorý sa nechce dať sám zaočkovať potenciálne ohrozuje stovky ďalších ľudí. Zástancovia striktného prístupu argumentujú spôsobom, že jazda bez vodičského oprávnenia, či po troch pivách tiež nie je výlučne slobodná voľba účastníka cestnej premávky.

Napríklad v amerických školách funguje precedens povinného očkovania už dnes. Všetky deti sa musia povinne očkovať, aby mohli navštevovať školu. Výnimku tvoria len zásadné náboženské dôvody a zdravotná kontraindikácia.

Možnosti zamestnávateľov na Slovensku sú našťastie výrazne menšie ako v USA. Ale už pri testoch sa ukázalo, že firmy dokázali „prinútiť“  zamestnancov, aby sa pravidelne testovali. Podobne postupovala vláda pri zákazoch vychádzania. Už dnes musia mať zamestnanci napríklad v potravinárskych prevádzkach základnú zdravotnú spôsobilosť. Môže sa stať, že jej súčasťou sa stane aj očkovanie proti covid-19.

Na priame nariadenie povinného očkovania sa asi nenájde politická vôľa. Ale pokiaľ bude úroveň zaočkovania nízka, tak sa dlhodobým problémov s týmto ochorením nevyhneme. Čoraz viac bude vystupovať do popredia otázka, čo s tými, ktorí odmietnu ponuku na očkovanie. Majú dostať všetky finančné kompenzácie? Nemali by sa podieľať na zvýšených nákladoch ich prípadnej liečby, ktorej prevenciu odmietli? Bude sa voči nim uplatňovať zodpovednosť,  ak nakazia ďalšie osoby, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť očkované?

Je jasné, že tieto otázky sú a aj budú extrémne nepopulárne pre politikov. Ale zo spoločnosti nevymiznú. Najmä, ak prípadné ďalšie vlny pandémie kvôli nízkemu počtu zaočkovaných budú viazať potrebné zdravotné kapacity. Tie nebudú môcť plne slúžiť napríklad chronicky chorým. Ak dôjde v dôsledku toto ku zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti a poškodeniu zdravia „zodpovedných“ občanov, napätie v spoločnosti bude rásť.

Zatiaľ stále riešime predbiehanie sa v rade. Ale držme palce ministerstvu zdravotníctva  a nám všetkým, aby kampaň za vakcináciu bola úspešná a mohli sme sa konečne vysporiadať s pandémiou.

NASPAŤ