Úmrtia na covid-19 spochybňuje aj podnikateľ Soták #covid-19#domáca politika#ekonomika#hoaxy#Klub 500#manažment#politika#Soták#spoločnosť#stratégie

Konšpiračná scéna a dezinformačné weby masívne spochybňujú úmrtia na covid-19 a nebezpečenstvo pandémie tejto choroby. Internetom sa šíria nepravdivé informácie o tom, že v roku 2020 nebol žiadny nárast počtu úmrtí. Na hoaxy musela dokonca reagovať aj naša polícia. Naposledy verejne šíril pochybnosti o pandémii aj vplyvný podnikateľ Vladimír Soták, predseda Klubu 500. Ten združuje veľké firmy s viac ako 500 zamestnancami.

#covid-19 #domáca politika #ekonomika #hoaxy #Klub 500 #manažment #politika #Soták #spoločnosť #stratégie

Úmrtia na covid-19 spochybňuje aj Soták, ale nemá pravdu
Porovnanie tvrdení Sotáka s realitou

Soták bol 11. januára hosťom v súkromnej spravodajskej televízii TA3 v jednej z jej najsledovanejších relácií „Téma dňa“. Spolu s redaktorom Bielikom a predsedom komory poľnohospodárov a potravinárov Emilom Machom diskutovali na tému „Priemysel a potraviny v roku 2021“. V závere relácie Soták zapochyboval o dôsledkoch pandémie. Spochybnil úmrtia na covid-19 a obavy z jej následkov označil za strašenie. Uviedol pritom viacero nepravdivých údajov o počtoch úmrtí u nás a v zahraničí.

Týmito údajmi chcel Soták ilustrovať, že podľa jeho informácií, respektíve informácií Klubu 500, situácia s pandémiou nie je vôbec tak dramatická ako sa to všeobecne prezentuje. Podľa ním uvedených údajov neexistuje žiadny nárast počtu úmrtí v dôsledku covid-19, ktorý by dokazoval nebezpečnosť nákazy koronavírusom. Nie je to prvý krát, čo práve Soták verejne spochybňuje riziká pandémie a útočí na reštriktívne opatrenia vlády a zdravotníkov.

Na základe čoho spochybňujú úmrtia na covid-19?

Overeniu tvrdení majiteľa Podbrezovských železiarní o počtoch úmrtí v roku 2020 sa podrobnejšie venoval redaktor Vladimír Šnídl vo svojom článku v Denníku-N.

Ukázalo sa, že informácie verejne šírené Sotákom v hlavnom vysielacom čase sú postavené na vode a sú veľmi podobné hoaxom, ktoré sa masovo šíria internetom. Soták a výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor tvrdia, že údaje nepreberali zo sociálnych sietí, ale majú ich z iných zdrojov. Akých, to ale neuviedli. Výnimkou je len odkaz na neoverené údaje o Slovensku z portálu  Countrymeters.info.

Soták okrem iného tvrdil, že strašenie o masových úmrtiach v Bergame a okolí sa nepreukázalo a že v Taliansku minulý rok dokonca klesla celková úmrtnosť oproti roku 2019 o 50 tisíc ľudí.

Oficiálne údaje však ukazujú presný opak. Podľa Šnídla „prezident talianskeho štatistického úradu Gian Carlo Blangiardo v decembri povedal, že za rok 2020 očakáva nárast úmrtí zo 647-tisíc v roku 2019 na viac než 700-tisíc.“ Teda nejde o pokles o 50 tisíc ako tvrdí Soták, ale predpokladá nárast o viac ako 50 tisíc mŕtvych. Takýto nárast úmrtí malo Taliansko údajne mať len počas 2. svetovej vojny v roku 1944.

V prípade Česka Soták tvrdil, že za rok 2020 dokonca došlo k poklesu úmrtí o 4 200 oproti predchádzajúcemu roku. Český štatistický úrad síce ešte neuzavrel údaje za rok 2020, ale už do polovice decembra uvádza počet úmrtí vyšší približne o 12 500.

Podľa Sotáka mal byť na Slovensku nárast počtu úmrtí za minulý rok len o 421 oproti roku 2019. Štatistický úrad čísla masovo šírené po sociálnych sieťach odmieta. Podľa údajov ministerstva vnútra je dlhodobá priemerná ročná úmrtnosť na Slovensku na úrovni 52 699. Za minulý rok vnútro podľa Šnídla eviduje predbežne 59 615 úmrtí, čo je približne o 6 500 viac ako v roku 2019. Aj v prípade Slovenska má ísť o historicky najvyšší nárast od roku 1945.

Politické lokajstvo alebo seriózny biznis?

Podnikateľov, ktorí tvoria chrbticu ekonomiky štátu, generujú zdroje a dávajú prácu stovkám ľudí si treba vážiť. Musíme ich brať ich ako dôležitého partnera štátu a občanov. Nechať sa zamestnať vo firme si vyžaduje kvalifikáciu aj istú dávku odvahy a samostatnosti. Miera zodpovednosti a s tým súvisiacich rizík je v prípade podnikateľov nepomerne vyššia.

Podnikatelia investujú vlastné a požičané prostriedky, dávajú svoje nápady a vízie, rozhodujú a nesú aj najväčšie riziko. Úlohou štátu je im vytvárať čo najlepšie podmienky. Štát ich má motivovať, nastavovať pravidlá pre férovú súťaž a podmienky pre ochranu práv a dôstojnosti zamestnancov a spotrebiteľov.

Práve preto nemôže manažéra firmy robiť hocikto a môžu to robiť len tí najšikovnejší a najzodpovednejší z nás. Inak im ich vlastná alebo zverená firma môže skrachovať alebo sa dostať do ťažkostí. Preto si rozhodovanie kapitánov priemyslu či ekonomiky vyžaduje dôkladnú analýzu východiskových predpokladov a údajov a zodpovedné konanie.

Neviem, odkiaľ pán Soták či výkonný riaditeľ Gregor berú svoje údaje. Sú však predstaviteľmi kľúčových hospodárskych subjektov a očakáva sa od nich serióznosť, argumentácia postavená na overiteľných faktoch a predpokladoch a umiernenosť v ich vystupovaní na verejnosti. Kapitáni priemyslu si nemôžu dovoliť šíriť konšpirácie ako nejaký poradca politika, ktorý sa viac zosmiešnil, ako kladne zapísal do histórie národa.

Je výlučne vecou členov Klubu 500, koho a na základe akých kritérií si zvolia do čela organizácie. Mali by mať však na pamäti, že podľa vystupovania svojich lídrov ich budú posudzovať nielen politici, ale aj občania a biznis partneri. Ak bola servilnosť a blízke politické vzťahy s vládnou mocou kvalifikáciu na túto pozíciu, možno je čas nájsť aj objektívnejšie a dlhodobo stabilné kritérium.

Žiadna televízia a redaktori nemôžu za obsah vyjadrení svojich respondentov. Ale sú zodpovední za výber diskutujúcich, vyváženosť diskusie a za vecnú korektnosť vysielania. Aj keď je televízia TA3 súkromné médium, nemalo by byť z jej vysielania očividné, kto ju vlastní a za koho politicky kope. Je poľutovania hodné, že skúsený redaktor ako pán Bielik sa opakovane vyskytuje pri vysielaní pochybného obsahu.

Zodpovednosť je na každom z nás

Verím, že to je len dielo náhody. Je však jednoznačne na mieste, aby televízia TA3 a pán Bielik zaujali jasný postoj a zjednali nápravu. V prípade, že vyšlo najavo, že nedopatrením odvysielali hoaxy, mali by sa ospravedlniť divákom a odvysielané informácie aspoň redakčne dodatočne korigovať.

Šírenie nepravdivých informácií a zľahčovanie nebezpečia choroby nie je len podkopávaním dôvery občanov v často zmätočne konajúcu vládu. V konečnom dôsledku môže viesť k vážnejšiemu ohrozeniu zdravia a životov.

Ospravedlniť by sa mal aj pán Soták a výkonný riaditeľ klubu Gregor. Dá sa pochopiť, že naozaj nešírili upravené informácie z hoaxov na sociálnych sieťach. Dokonca je pravda aj to, že v obrovskom pretlaku informácií nemuseli vybrať tie najsprávnejšie zdroje. Lenže oni nie sú členovia sociálnej siete, ale zastupujú kapitánov nášho priemyslu.

Spôsob a tón komunikácie pána Sotáka však svedčí o tom, že výber zdrojov informácií o dopade covid-19 na úmrtia bol silne poznačený účelom ich zdieľania. Je očividné, že chcel útočiť na vládu a spochybňovať celú pandémiu a opatrenia proti jej šíreniu. Následné vyjadrenie ku zdrojom a arogantný odkaz Tibora Gregora, čo by mala robiť štátna IT firma, je ako vystrihnutý s politického komunikačného manuálu Smeru a Hlasu.

Na záver mi dovoľte jednu osobnú poznámku. Nie som kapitánom priemyslu. Neprivatizoval som žiadnu firmu, ani zatiaľ ju nevybudoval. A už vôbec nežiadam o štátnu pomoc pre firmu v ťažkej chvíli. Som len vyslúžilý generál ozbrojených síl, ktorý prijímal rozhodnutia na základe dôkladnej analýzy operačnej situácie a verifikovateľného spravodajského odhadu. To isté v primeranom kontexte očakávam aj od kapitánov našej ekonomiky.

Každý sa môže mýliť aj prijať rozhodnutia, ktoré sa časom ukážu ako chybné. Ale rozhodovať by sme sa mali na základe faktov a nie emócií, alebo dokonca zbožných želaní. Platí to rovnako pre vojakov, podnikateľov aj vládu.

#covid-19 #domáca politika #ekonomika #hoaxy #Klub 500 #manažment #politika #Soták #spoločnosť #stratégie

Použité zdroje:

https://e.dennikn.sk/2221894/ako-sa-k-sotakovi-dostala-fama-o-nizkych-poctoch-umrti-ktoru-pouzil-v-televizii

Použité fotografie v grafike: autor, Denník-N (via facebook)

NASPAŤ