Kauza Šufliarsky: Neskoro a nedôsledne! #domáca politika#justícia#prokurátorská_rada#prokuratúra#vnútorná bezpečnosť

S takmer dvojročným oneskorením sa Etická komisia prokuratúry zaoberala intenzívnou komunikáciou Petra Šufliarskeho, bývalého námestníka generálneho prokurátora pre trestný úsek a stále prokurátora GP SR, s Mariánom Kočnerom cez aplikáciu Threema. Pán Šufliarsky si mal s dotyčným vymeniť viac ako 400 správ. Mal sa s ním v minulosti aj stretávať.

Ak je toto pravda, tak rozsah komunikácie a jej kontext je ďaleko mimo zdvorilostnú občasnú komunikáciu ako tvrdil pán Šufliarsky. Naopak, z pohľadu občana, ktorý očakáva, že prokuratúra bude pilierom cnosti, zákonnosti a dôveryhodnosti občanov v štátne inštitúcie, je takáto komunikácia nezlučiteľná s postavením každého prokurátora, nielen námestníka generálneho prokurátora.

Etická komisia, ako si môžete sami prečítať, alibisticky (podmienene) a veľmi opatrne konštatovala, že pokiaľ by sa komunikácia preukázala ako pravá, tak došlo k porušeniu etického kódexu prokurátora podľa citovaných ustanovení. A to má byť akože všetko!

Ako ďalej postupovať v kauze Šufliarsky?

K celému postupu mám niekoľko poznámok a odporúčanie ďalšieho postupu:

1️⃣ Pokiaľ viem, tak z medializovaných informácií a verejného pojednávania súdu v procese s obžalovaným M.K., súdny znalec aj súd považujú komunikáciu za autentickú a súd ju prijal ako dôkaz. Neviem, či aj tú časť týkajúcu sa prokurátora Šufliarskeho. Ja si to overiť neviem, ale prokuratúra to môže overiť. Ale tak buď neurobila, alebo nechce tak urobiť už takmer dva roky.

2️⃣ Generálny prokurátor (J. Čižnár) bol ako vedúci pracovník na úseku ochrany utajovaných skutočností povinný konať v súlade so Zákonom o ochrane utajovaných skutočností (zák. NR SR č. 2015/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov). Rovnako bol ex offo povinný konať aj Národný bezpečnostný úrad. Či naozaj konali a to bez zbytočného odkladu a s akým záverom, to verejnosť nevie.

3️⃣ Pokiaľ na výkon inej prokurátorskej funkcie po odvolaní z funkcie námestníka GP pán Šufliarsky potreboval bezpečnostnú previerku a preukázalo by sa, že nespĺňal zákonné podmienky, znamenalo by to vážne porušenie zákona a povinností konkrétnych funkcionárov. Upozorňujem, že aj v prípade bezpečnostnej previerky I. stupňa (vyhradené), ktorú vykonáva len vedúci pracovník a stačí na ňu čistý odpis z registra trestov, pokiaľ vznikne pochybnosť o bezpečnostnej spoľahlivosti určenej osoby podľa § 14 zák. č. 215/204 Z.z., musí vedúci pracovník okamžite zrušiť určenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a ďalej konať podľa citovaného zákona. V takomto prípade sa teda aj končí (minimálne dočasne) spôsobilosť prokurátora na výkon funkcie, ak si vyžaduje čo i len previerku I. stupňa.

Na doriešenie uvedených nejasnosti mali prokuratúra a NBÚ takmer dva roky. Či tak aj urobili, alebo niekto porušil zákonné povinnosti, nie je z doterajších vyjadrení GP SR a NBÚ jasné.

Nebudem hádať ani konšpirovať. Svoj názor som už vyjadril v blogu, na ktorý odkazujem na konci tohto článku V najbližších dňoch postúpim novému generálnemu prokurátorovi podanie, aby preveril, či si prokuratúra aj NBÚ splnili všetky zákonné povinnosti. Ide o dôveryhodnosť prokuratúry a jej obnovenie je predsa najdôležitejšou misiou pána Maroša Žilinku.

Názor na pána Šufliarskeho:

https://pavelmacko.blog.sme.sk/c/505674/sufliarsky-by-sa-nedostal-ani-do-budovy.html

Foto: autor, TV Markíza

NASPAŤ