Palec hore pre radu prokurátorov! #celoštátna politika#prokuratúra#spoločnosť#vnútorná bezpečnosť

Prvý krát, po viac ako piatich rokoch, musím úprimne oceniť vyjadrenie a konanie prokurátorov. Nie preto, že sa ohradili voči nehoráznostiam pána Roberta Fica, ale preto, že sa zachovali čestne a profesionálne.

Rada prokurátorov, ktorú som doteraz oprávnene kritizoval za jej nečinnosť pri odhaľovaní organizovaného zločinu a odpadlíkov vo vlastných radoch, vydala vyhlásenie, ktoré zdieľam v plnom znení, aby si ho každý mohol prečítať z prvej ruky.

Oceňujem, že sa prokurátori zastali svojich kolegov a dodržiavania právneho poriadku a ohradili sa nielen voči politickým hyenám, snažiacim sa odpútať pozornosť od svojej osobnej zodpovednosti, ale aj voči nečestne konajúcej kolegyni prokurátorke. CHRAPÚNSTVO NIE JE TRESTNÉ, ALE KRIVÉ OBVINENIE ÁNO.

Poslanci okolo R. Fica a P. Pellegriniho sú najväčší vyznávači prezumpcie neviny svojich pochybných nominantov, ktorí sú podozriví, že zneužívaním právomocí a organizovaním zločinu ryžovali státisíce. Opakovane verejne paušálne obviňovali nielen orgány činné v trestnom konaní a politických súperov, ale aj konkrétne osoby z páchania konkrétnych trestných činov.

Robili tak bez akýchkoľvek dôkazov a dokonca to zakrývali táraninami o prezumpcii neviny, ktorú sami flagrantne porušovali. O takomto konaní sú záznamy verejných vyjadrení v diskusiách, záznamy tlačových konferencií a teraz je o tom aj listinný dôkaz v podobe trestného oznámenia Róberta Fica. Prokurátori vo svojom stanovisku jasne naznačili, že sa ním budú dôsledne zaoberať a verím, že v prípade, že zistia porušenie zákonov, vyvodia príslušné trestno-právne dôsledky, bez ohľadu na osoby a ich postavenie.

Pluralitná demokracia je slobodnou súťažou politických subjektov a pre jej fungovanie je nevyhnutná aj sloboda slova a právo vyjadriť svoj politický názor. Má ho aj poslanec Fico a nesmie mu byť odopierané. V demokracii musia všetci politici aj verejní činitelia znášať vyššiu mieru verejnej kritiky.

Ale aj slobodná politická súťaž má svoje pravidlá a limity. Voľná politická súťaž sa končí tam, kde začína hranica páchania trestnej činnosti. Naša ústava a právny poriadok nedáva nikomu právo páchať trestnú činnosť ani porušovať základné práva iných osôb. Už vôbec nie zastrašovať verejných činiteľov, s cieľom odradiť ich alebo zabrániť im vo výkone ich funkčných povinností.

Zdroj: rada prokurátorov SR

Zvláštny prístup prokurátorky a čudné kontakty poslanca Fica

Je pozoruhodné, že prokurátorka krajskej prokuratúry, ktorá je blízkou osobou jedného zo stíhaných podozrivých z organizovanej trestnej činnosti, sa púšťa do nekorektného boja s inštitúciou, ktorá ju celý život živila. To, či 350 tisíc eur, ktoré údajne legalizovala úložkou v banke ako dar, je naozaj legálny príjem, musia overiť príslušné orgány.

Pokiaľ sa však preukážu obvinenia jej manžela o podiele na rozsiahlej trestnej činnosti a korupcii, tak má pani prokurátorka čo vysvetľovať aj v zmysle trestného práva. Lebo ak vedela, že jej manžel nosí domov značné finančné obnosy, ktoré nezodpovedajú jeho služobnému príjmu, tam má pani prokurátorka veľký problém. Ten si zaslúži úplné objasnenie objektívnej aj subjektívnej stránky veci orgánmi činnými v trestnom konaní.

Poslanec Fico opäť preukázal, že k niektorým zložkám a najmä ich nezdravým častiam má veľmi blízko. Má s nimi nadštandardné kontakty a veľmi zvláštny prístup ako sociálny demokrat, ktorý sa zastáva najmä osôb s príjmami vysoko prevyšujúcimi oficiálne platy z verejných či štátnych funkcií, ktoré zastávajú. Vadí mu, že jeden z prokurátorov je príbuzným sudcu Klimenta. Ale už vôbec sa nedištancuje od toho, že jeho vlastná rodina rozsiahlo a hlboko prenikla do prokuratúry a justície.

No ani existencia rozsiahleho rodinného klanu, ktorý naviac aj tak nesmie svojmu papalášskemu príbuznému odovzdávať žiadne informácie, ktoré by súviseli s výkonom ich funkcie, nevysvetľuje pôvod (dez)informácií, ktorými poslanec Fico disponuje. Ak pán Fico v minulosti verejne používal informácie získané nezákonným spôsobom a momentálne prebieha vyšetrovanie podozrení o činnosti rozsiahleho zločineckého gangu nominantov jeho strany, je pochopiteľné, že je nervózny.

Nervozita však nemôže byť dôvodom na niečie stíhanie, trebárs aj Róberta Fica. Má právo byť nervózny a možno aj vážny dôvod. Rovnako ale strach nemôže byť ospravedlnením pre porušovanie zákonov. Dokonca ani Legenda o trojnásobnom premiérovaní takúto právomoc nikomu nedáva.

—–

Právne okienko nielen pre docentov trestného práva

§ 345 Trestného zákona:

Krivé obvinenie

(1) Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1a) z osobitného motívu, alebo verejne.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

NASPAŤ