Deň boja za slobodu je príležitosťou na zamyslenie #17. november#obrana#politika#vnútorná bezpečnosť

Dnes si pripomíname 31. výročie vystúpenia študentov proti komunistickému režimu, ktoré spustilo zásadné spoločenské zmeny. Tí, čo stáli v čele protestov, doslova riskovali svoj život za to, aby mohli žiť v slobodnej krajine.

Naša demokracia ani zďaleka nie je perfektná. Ešte veľa cieľov nebolo naplnených a veľa chýb je treba napraviť. Súčasná vláda je v neľahkej situácii v súvislosti s pandémiou, ktorú nikto nečakal. Má sklony ku zmätkom a nadužívaniu moci. No porovnávať dnešnú situáciu so spoločenskými pomermi pred rokom 1989 je bohapustá ignorancia. Alebo je to prejav úplnej neznalosti historických faktov a vtedajších spoločenských pomerov. Jedným z výdobytkov našej nedokonalej demokracie a slobody je aj to, že každý má právo slobodne vyjadriť svoj názor. Dokonca aj komunisti, či fašisti, pokiaľ to robia v súlade s ústavou a zákonmi, ktoré dávajú dostatočný priestor pre každého. Demokracia však nie je anarchia, ale spoločnosť, v ktorej platia základné pravidlá. Štátne inštitúcie musia mať svoju minimálnu autoritu, aby zabezpečili fungovanie spoločnosti a rovné uplatňovanie práv a slobôd všetkých občanov. Ústava a zákony demokratického štátu musia počítať aj s krízovými situáciami, v ktorých je ohrozený život, zdravie, majetok, či sloboda občanov.

Práve krízové situácie vytvárajú priestor pre chaos, aj pre rôznych extrémistov, či prostých kriminálnikov. Všetci títo by chceli zneužiť situáciu vo svoj prospech. Preto musia pre krízy platiť aj špecifické pravidlá, ktoré s týmto počítajú a do istej miery aj obmedzujú základné slobody a práva občanov v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Nebudem sa pridávať k plejáde rôznych autorov výziev. Verím, že rozumní ľudia sa nedajú pomýliť. Všetci môžu vyjadriť svoj názor na spoločenské pomery a na spôsob riešenia súčasnej krízy. Verím však, že ľudia pochopia, že ak sa spájajú a do čela protestov chcú postaviť kryptokomunisti a tí, čo sa pri výkone moci obklopili oligarchami a mafiánskymi skupinami, alebo ich dokonca pomáhali vytvárať, falošní patrioti, nepoctiví privatizéri, ktorí rozkradli štátny majetok a plnokrvní fašisti, tak tejto čudnej skupinke nejde o slobodu a demokraciu.

Naopak, sú to predstavitelia tých skupín, ktoré majú životný záujem na odstránení demokratického ústavného poriadku. Rovnako verím, že vojaci a policajti, tí v zálohe, aj tí, čo aktívne slúžia, sú dostatočne vyspelí a majú zdravý rozum, aby sami posúdili, o čo ide niektorým autorom verejných výziev.

Som presvedčený, že nikto nemá úmysel ani plán použiť ozbrojené sily vo vojenskej úlohe armády pre udržiavanie verejného poriadku. Maximálne môžu byť použité len ako asistenčné sily v prospech polície a pod velením polície, a že aj k tejto možnosti vláda pristúpi len výnimočne.

Neverím úprimnému záujmu o ozbrojené sily v prípade človeka, ktorý celú svoju krátku vojenskú kariéru budoval nie na vojenskej profesionalite, ale hlavne na politickej agende.

Človek môže vo svojom živote dospieť ku zásadnej zmene názoru či postoja. Ale o čom svedčí to, že jeden vojenský funkcionár dokáže byť za 30 rokov ortodoxný komunista, ktorý sa snažil aktívne zachrániť komunistickú stranu aj po 17. novembri 1989? Potom sa ako vojak dostal do politickej funkcie vo FZ ČSFR.

Následne ako aktivista SNS a líder Asociácie slovenských vojakov kádroval tých, ktorí nemali komunistické krytie, či protekciu a museli slúžiť v Čechách. Stal sa zarytým prozápadným reformátorom a likvidátorom armády. Následne bol vojenským expertom KDH a stal sa rusofilom. Potom pôsobil v krajne nacionalistickej strane, ktorá uzavrela volebnú koalíciu s fašistami. O o pár mesiacov neskôr sa uchádzal o funkciu predsedu SNS.

Nič nie je čiernobiele a nikto nie je len dobrý, či zlý. S niektorými názormi a návrhmi tohto pána súhlasím, lebo majú rácio. Ale tých politických veletočov a sebastrednosti je tak veľa, že mu ako politikovi a vojakovi absolútne neverím.

Až si dnes budete pripomínať výročie 17. novembra 1989, alebo budete chcieť vyjadriť svoj kritický názor, verím, že tak urobíte v súlade so zdravým rozumom a zákonmi.

Verím, že nedopustíte, aby sa za Vás skrývali tí, ktorí by ako prví odstránili slobodu a demokraciu. Verte mi, sú medzi nimi aj takí, ktorí pred tromi rokmi boli, pod falošnou zámienkou, pripravení vydávať vojakom stovky ostrých granátov.

NASPAŤ