Paradoxy mafiánskeho štátu #justícia#korupcia#politika#reforma justície#spoločnosť

Dnes špecializovaný trestný súd predbežne prerokúva obžalobu Veľkého Fera. Ten mal údajne celé roky korumpovať žilinských sudcov. Aj keď údajne bral za vybavovanie súdnych rozhodnutí len zlomok z úplatkov, žil si kráľovsky. Ako si potom žili a aké majetky si nahromadili všetci tí skorumpovaní sudcovia?

Slovensko je asi jediný kvázi demokratický štát na svete, kde podľa všetkého odsúdia organizátora justičnej korupcie, ale väčšina zločincov v talároch, ktorí za peniaze predávali súdne rozhodnutia, si aj naďalej bude užívať svoje majetky a veselo súdiť ďalej.

Ako môže byť odsúdený člen organizovanej skupiny, keď sa tvárime, že taká skupina akoby neexistovala? V rámci akcie Plevel bolo obetovaných len pár podozrivých, o ktorých sa vedelo aj tak. To ani zďaleka nevysvetľuje rozsah činnosti a majetky Veľkého Fera.

Ak chceme odstaviť MAFIU, nestačí odsúdiť na smiešny trest jedného kajúcnika a zopár pochybných sudcov, ktorí možno nakoniec vyviaznu so symbolickými trestami.

1️⃣ Pokiaľ chce obžalovaný dohodu o vine a treste, mal by vypovedať o všetkých skutkoch korupcie a pomenovať všetkých skorumpovaných sudcov. Nestačí označiť len tých, ktorých OČTK už aj tak zistili. Ak to špeciálna prokuratúra a špecializovaný trestný súd myslia s bojom proti mafii vážne, mali na tomto trvať.

2️⃣ Súdna rada by nemala čakať na OČTK. Problém justičnej mafie nie je v tom, že niektorí jej členovia sa nechali chytiť, ale v tom, že vôbec EXISTUJE. Súdna rad by mala iniciovať preverenie všetkých sporných súdnych rozhodnutí. Je to veľa práce a veľké náklady. Nech ich zaplatí justičná mafia z nezákonne získaných majetkov.

3️⃣ Všetkým skorumpovaným sudcom, ale aj ďalším osobám podieľajúcim sa na korupčnej činnosti justičnej mafie, je potrebné zabaviť všetok majetok, vrátane toho, ktorý poskrývali a poprepisovali na svojich príbuzných.

4️⃣ Podľa článku 12. ods. 1 Ústavy SR , ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Toto musí platiť aj pre sudcov a súdy. Nezávislosť súdov neznamená, že sudcovia môžu konať svojvoľne a beztrestne páchať zločiny.

Každý občan má podľa čl. 46 Ústavy SR a medzinárodných záväzkov SR právo na spravodlivý proces a právnu ochranu. Skorumpovaní sudcovia občanom toto právo odopierajú. Ústavný súd SR, justičné a štátne orgány SR sú povinné chrániť ústavou garantované práva všetkých občanov bez rozdielu a nesmú pred nimi uprednostňovať justičnú kastu, alebo vybrané skupiny občanov.

Zdroje foto: Zdieľané z pôvodných článkov DennikaN a aktuality.sk:

https://dennikn.sk/…/roky-pomahal-korumpovat…/…

https://www.aktuality.sk/…/velky-fero-mal-robit-spojku…/

NASPAŤ